BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Polskie rolnictwo wobec wyzwań e-gospodarki
E-economy's Challenges Putted Before the Polish Farming
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 583-591, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Obszary wiejskie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Arable farm, Rural areas, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z uwagi na fakt konieczności dostosowania się do panujących wymogów rynkowych współczesne produkcyjne lub produkcyjno-usługowe gospodarstwa rolne muszą przeprowadzić wewnętrzną restrukturyzację poprzez implementację podstawowych zasad zarządzania. Obejmuje to między innymi procedury pozyskiwania i analizowania danych oraz uelastycznianie i dostosowanie produkcji do potrzeb rynkowych. Warunkiem koniecznym realizacji tak zdefiniowanych celów jest szerokie wykorzystanie dostępnych systemów informacyjnych i informatycznych. Celem opracowania jest wskazanie wyzwań, jakie stawia e-gospodarka przed polskim sektorem produkcji pierwotnej, a także prezentacja wniosków z badań dotyczących wykorzystania Internetu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie gospodarstwem rolnym. Wśród podstawowych wymogów, jakie stawia e-gospodarka przed polskim rolnictwem, wyróżnia się: odpowiednie wyposażenie techniczne i informatyczne, umiejętność poruszania się w wirtualnej przestrzeni, umiejętności techniczne, a także znajomość języka obcego oraz skłonność do ponoszenia nakładów na zdobywanie informacji nowoczesnymi metodami. (fragment tekstu)

The study is an attempt to define requirements and challenges which an e-economy is putting before the Polish farming. It contains analysis of the scope of using the possibility which an e-economy is creating for the farming. In the study were used both conclusions from own research as well as from analysis of secondary sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chechelski P.: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
  2. Gościński J.: Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1969.
  3. Guptill A., Wilkins J.L.: Buying into the Food System: Trends In Food Retailing In the US and Implications for Local Foods, Agriculture and Human Values, 19(1): 39-51, Dordrecht 2002.
  4. Kamiński R., Knieć W.: Problemy polskiej wsi w kontekście informatyzacji, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2007.
  5. Młodzka-Stybel A., Dąbkowski J., Roczkowska-Chmaj S.: Wybrane aspekty stanu informatyzacji rolnictwa na tle innych dziedzin gospodarki, "Inżynieria Rolnicza" 2005, nr 7, Kraków 2005.
  6. Myszczyszyn J., Myszczyszyn W.: Informacja - czwartym czynnikiem produkcji, w: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
  7. Pomykalski A.: Zarządzanie informacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  8. Zegar J. S.: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu