BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Skowronek Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Krukowska Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w województwie lubelskim
QuantityaAnd Diversity of Tourist Accommodation as a Determinant for Tourism Demand. The Lublin Voivodship Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 395-407, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Klient, Produkt turystyczny
Customer, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestrzeń geograficzna składająca się z elementów naturalnych (środowisko przyrodnicze) oraz antropogenicznych (środowisko antropogeniczne) stanowi źródło walorów turystycznych, które - odpowiednio przystosowane do obsługi ruchu turystycznego - mogą zmienić się w atrakcje, a następnie produkty turystyczne. W świetle literatury przedmiotu wszystkie działania zmierzające do przystosowania środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki określone zostały jako zagospodarowanie turystyczne. (fragment tekstu)

The main purpose of the paper is to analyze the quantity and geographical diffe-rentiation of tourist accommodation facilities. The subject of detailed analyses were number of accommodation facilities, beds and their geographical differentiation in poviats. The results showed that the largest capacity of tourist facilities was calculated for holiday sites and hotels. The regions of high quantity of tourist accommodation are Roztocze, Włodawa-Łęczna Lakeland and tourist triangle Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy - areas of highly rated tourist resources of the Lublin region(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1974, s. 7.
 2. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 28-30.
 3. A. Kowalczyk, M. Derek, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 18;
 4. A. Kowalczyk, Podstawy turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 111-112;
 5. R. Faracik, R. Pawlusiński, Usługi i zagospodarowanie turystyczne,
 6. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 142-143.
 7. W.W. Gaworecki,: Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 122.
 8. Zagospodarowanie turystyczne rejonu Tucholi, red. M. Drzewiecki, Instytut Turystyki, Warszawa 1976, s. 5.
 9. D. Milewski, Popyt turystyczny, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 99-102
 10. A. Tucki, Walory turystyczne Lubelszczyzny w świetle regionalizacji turystycznych Polski, Zeszyty Naukowe WSS-P 2006, nr 1, s. 133-140.
 11. A. Tucki, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, "Annales UMCS, sec. B." 2009, vol. LXIV, s. 11-18
 12. A. Świeca, Possibilities for the development of tourism in the Lublin region,
 13. Tourism: Theory - Conditions - Experiences, Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw, red. G. Godlewski, M. Bochenek, Warsaw-Biała Podlaska 2007, s. 69-98;
 14. Strategia rozwoju produktów turystyki kulturowej i kwalifikowanej w województwie lubelskim, Instytut Turystyki, Warszawa-Lublin 2008
 15. Niepublikowane materiały Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-go (stan na 1.01.2011)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu