BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska-Muciek Dorota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw informatycznych w Polsce
Organizational Culture of Information Technology Companies in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 193-204, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo informatyczne
Organisational culture, IT enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kultura organizacyjna badanych organizacji jest mieszanką różnych wartości kulturowych i opisujących je postaw. Wzorce myślenia odzwierciedlają głównie demokrację, merytokrację, rozwój, współpracę, antyhumanizm i uzależnienie. Postawy kulturowe wynikają z małego dystansu wobec władzy, statusu opartego na osiągnięciach, niskiego kontekstu komunikacyjnego,kolektywizmu, otwartości na kontakty z otoczeniem, nastawienia na zadania, konserwatyzmu oraz niskiej tolerancji niepewności. Oceniana kultura organizacyjna najogólniej sprzyja przedsiębiorczości, przez którą rozumie się "zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów (czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze występujących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie ryzyka i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania"(fragment tekstu)

The article presents the diagnose of organizational culture of information technology companies in Poland. The research was held among 415 respondents in 101 enterprises. The identification of existing values and patterns of behavior are very important for organizational success and are used for initiative culture implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boraiko C., Beardsley T., Wright E., Accident investigations. One element of an effective safety culture, "Safety Management" 2008, September.
 2. Fabiańska K., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 3. Ferguson J., Milliman J., Creating Effective Core. Organizational Value: A Spiritual Leadership Approach, "International Journal of Public Administration" 2008, Vol. 31.
 4. Fleury M.T.L., Organizational Culture and the Renewal of Competences, "Brazilian Administration Review" 2009, Vol. 6, No. 1.
 5. Furnham A., Gunter B., Corporate Assessment. Auditing a Company's Personality, Routledge, London 1993.
 6. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 7. Harrison S., Przyzwoitość w zarządzaniu. Jak małe gesty budują wielkie firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 8. Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1971.
 9. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Morris M.H., Kuratko D.F., Corporate Enterpreneuship. Enterpreneurial Development within Organizations, Thompson South-Western, Mason 2002.
 11. Musiałkiewicz J., Podstawy przedsiębiorczości. Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2002.
 12. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 13. Szajewski, R., Pomoc dla inwestorów, www.paiz.gov.pl/sektory/it, dostęp 23.05.2010.
 14. Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu