BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalnik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Możliwości rozwoju turystyki w gminie Bielsk podlaski z uwzględnieniem Kompleksu leśnego ,,Hołody" i uroczyska ,,OSUSZEK"
The Possibillities Of Tourism Development In Bielsk Podlaski District Including Forest Area "Hołody" And "OSUSZEK"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 151-162, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Inwestycje, Turystyka
Investment, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
W województwie podlaskim występuje znaczna liczba miejsc i miejscowości, które wymagają turystycznego zagospodarowania. Terenem, który nie został dostrzeżony przez mieszkańców i władze samorządowe pod względem zagospodarowania turystycznego, jest kompleks leśny ,,Hołody" i uroczysko ,,Osuszek". Wymienione obszary spełniają formalne, jak i faktyczne warunki do ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, natomiast wymagają zagospodarowania turystycznego, co pozwoli na utrzymanie, pielęgnowanie i prezentowanie naturalnych i kulturowych walorów tego terenu oraz rozwój rodzajów i form turystyki zrównoważonej. (fragment tekstu)

Forest park "Hołody" and sacred spot "Osuszek" are located in Bielsk Podlaski municipality which is included into so called Green Lungs of Poland. It is a unique area, which was not perceived by local habitants and local government as full of touristic values area and was also not adopted to rest (lack of sleeping, eating and recreational places). Despite the fact that this is not a big area, its attractiveness, natural, cultural and landscape values draws the attention of Bielsk Podlaski habitants and other tourists. It should be presumed that after touristic management of mentioned area, touristic movement will increase which cause money inflow into local budget. It should be set that the quantity of specified services will increase as well as the number of workplaces. The society needs to rest in unpolluted environment and well organised touristic base as well as access to fresh and healthy food. There is a space for attractive and unique places for rest in the south part of voivodeship. Forest park "Hołody" and sacred spot "Osuszek" might be those places. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Jalinik, Rozwój turystyki zrównoważonej na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym Natura 2000 w Haćkach, w: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 94.
  2. I. Bielawska i inni, Turystyka w województwie podlaskim, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2001, s. 33
  3. Dane statystyczne Nadleśnictwa Bielsk Podlaski
  4. http://www.powiatbielski.pl.
  5. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 106.
  6. Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą "Murawy w Haćkach" oraz przebiegu ich granic.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu