BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie
Trends in Tourist Demand as Determinants of Cooperation in a Region .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 69-80
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Współpraca regionalna
Tourist demand, Regional cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wybranych trendów w popycie turystycznym jako czynników determinujących współpracę na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kooperacja ta stanowi jeden z warunków zdobywania i utrzymywania przez regiony przewagi konkurencyjnej1. Może to być zarówno współpraca wewnątrz-, jak i międzysektorowa w sektorze publicznym i prywatnym2, a także między reprezentantami tych sektorów. Można ją rozumieć jako formę dobrowolnego współdziałania, w którym autonomiczni interesariusze angażują się w interaktywny proces, wykorzystując wspólne reguły, normy i struktury, by działać lub decydować w sprawach związanych z rozwojem turystyki na danym obszarze.(fragment tekstu)

The aim of the article is to show the role of the chosen trends in tourist demand in building cooperation in a tourist region. The author tries to achieve this aim by using the example of five municipalities in Beskid Śląski area, which create municipal agreement called "Beskidzka 5". In the first part of the article the author uses the literature to present potential trends in tourist demand that could stimulate cooperation in a tourist region. But according to the author some of those trends (growing changeability of environment in which tourism is developed) can also hamper cooperation. Therefore, in the second part of the article, by using the example of the researched region, the author tries to show how those trends really determine cooperation in the tourist region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Fyall, B. Garrod, Tourism Marketing. A collaborative Approach, Channel View Publi-cations, Clevedon-Buffalo-Toronto 2005; J. C Crotts., D. Buhalis, R. March, Introduction: Global Alliances in Tourism and Hospitality Management, w: Global Alliances in Tourism and Hospitality Management, Haworth Hospitality Press, Birmingham 2000.
 2. D.J. Wood, Gray B., Toward a comprehensive theory of collaboration, "Journal of Ap-plied Behavioral Science" 1991, vol. 27, no 2., s. 146.
 3. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s.198-205; W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. A. Fyall, B. Garrod, Tourism..., s. 6-19; J.C. Crotts, D. Buhalis, R. March, Introduc-tion..., s. 1-3; T. Jamal, D. Getz, Collaboration theory and community tourism planning, "Annals of Tourism Research" 1995, vol. 22, no.1, s. 186-204.
 5. E.I. Trist, A Concept of Organizational Ecology, "Australian Journal of Management" 1977, vol. 2, s. 162-175.
 6. T. Jamal, D. Getz, Collaboration..., s.186-204.
 7. T. Boorzel, Organizing Babylon: on the different conceptions of Poli-cy networks, "Public Administration" 1998, vol. 76, s.253-273; L.J. Reid, S.L.J. Smith, R. McCloskey, The effectiveness of regional marketing alliances: A case study of the Atlantic Canada Tourism Partnership 2000-2006, "Tourism Management" 2008, vol. 29, no. 3, s. 583.
 8. J. Jackson, P. Murphy, Tourism destinations as clusters: Analytical experiences from the New World, "Tourism and Hospitality Research" 2002, vol. 4, no 1, s. 40.
 9. www.world-tourism.org/facts/eng/vision.htm, 4.10.2011.
 10. I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Ekostrategie w zarządzaniu firmą, WN PWN, Warszawa, s. 114-115.
 11. Partnerstwo szansą rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006, s. 13.
 12. Y.v.F. Grangsjo. Por. Y.v.F. Grangsjo, Destination networking: Co-opetition in peripheral surroundings, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2003, vol. 33. no. 5, s. 427-448; Y.v.F. Grangsjo. Hotel networks and social capi-tal in destination marketing, "International Journal of Service Industry Management"2006, vol. 17, no. 1, s. 58-75.
 13. J.C. Crotts, D. Buhalis, R. March, Introduction..., s. 1-3.
 14. M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WN PWN, War-szawa 2003, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu