BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Potencjał turystyczny obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego
Tourist Potential Of Areas Of Great Natural Interest On The Basis Of The Polesie National Park
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 163-174
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Potencjał przedsiębiorstwa, Turystyka
Potential of enterprise, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
(W ostatnim czasie zaobserwować można zwiększone zainteresowanie czynnym odpoczynkiem na terenach obszarów chronionych. Ludzie pracujący często w "sztucznym", miejskim otoczeniu pragną powrotu do "natury". Zainteresowanie to podyktowane jest także zmianami stylu życia polegającymi na dużej trosce o zdrowie oraz sprawność i wydolność fizyczną. Coraz więcej osób zaczyna doceniać możliwość czynnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu ciszy i wyjątkowych walorów przyrodniczych. Możliwość taką dają turystom obszary chronione, a szczególnie parki narodowe i krajobrazowe. Niepokój o środowisko naturalne zdominował myślenie ludzi już na początku XX wieku. Szybki wzrost liczby ludności na świecie mający miejsce w czasie ostatniego stulecia wywarł na środowisko ogromny wpływ. Jego skutkiem jest m.in. zanieczyszczenie powietrza i wody oraz zmniejszenie się składu gatunkowego roślin i zwierząt1. Powszechna obserwacja tych zmian wzmaga chęć poszanowania walorów znajdujących się zwłaszcza w obszarach przyrodniczo cennych. fragment tekstu)

The study draws attention to great natural interest of the Polesie National Park. Current tendencies in tourist demand clearly indicate that tourists now seek intact areas inviolate by human technological civilization. One of the regions that meet the above criteria is the Polesie National Park. The aims of the article include a presentation of basic elements of tourist potential of the Polesie National Park and an outline of tourist development plan for the park. Knowledge of tourist potential of areas of great natural interest is a crucial element, which helps create attractive and competitive tourist products therein. Another objective is to indicate that areas of great natural interest may be treated as a contemporary tourist product that is now an inherent part of new tendencies in tourist demand and which can increase competitiveness of whole regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. .H. Huijbens, Nowe wyzwania gospodarki turystycznej, Turystyka w obszarach przyrodniczo cennych, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2010.
  2. Stan do grudnia 2006 roku, gdy w UE zrzeszonych było 25 państw, bez Bułgarii i  Rumunii
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2007.
  4. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Tom I, Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005.
  5. A. Rózycki, W. Piotrowski, A. Iwaniuk, Poleski Park Narodowy, Multico Oficyna Wydawnicza, s. 28.
  6. A. Różycki, W. Piotrowski, A. Iwaniuk, op.cit., s. 83-84.
  7. P. Buczyński, M. Ksenik, B. Matysiuk, Poleski Park Narodowy, Przewodnik turystyczno- -przyrodniczy, Lublin 1998, s. 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu