BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupich Mariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w wybranych regionach Europy środkowo-wschodniej
Conditions for the Growth of Innovativeness in Selected Regions of Central and Eastern Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 129-140, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Innowacyjność
Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w następujących województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, oraz na Litwie i Łotwie. Celem badania było między innymi określenie znaczenia innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz zidentyfikowanie czynników, barier i najbardziej pożądanych działań dla wzrostu innowacyjności w tych regionach. (fragment tekstu)

Innovation characteristics of separate regions differ significantly from each other.Each of them has different potentials, specific economic activity, and absorption capabilities of new solutions, both in companies and administration. They depend largely on human capital. Therefore, it is interesting how people perceive the role of innovation in the development of their regions. The paper presents results of a innovation survey conducted among residents of Kujawsko-Pomorskie, Warmia and Mazury Province, Lithuania and Latvia. Particular emphasis is placed on identifying factors, barriers and the importance of innovation in the development of these regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
  2. Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
  3. Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, red. T. Popławski, J. Truszkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, Łomża 2010.
  4. Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, red. K. Heffner, K. Malik, Instytut Śląski, Opole 2005.
  5. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, red. G. Gorzelak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  6. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
  7. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
  8. Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  9. Wydłużenie wieku emerytalnego zmieni rynek pracy. W jaki sposób?, ,,Gazeta Prawna" z 1.12.2011.
  10. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 208, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu