BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszyńska Ewa (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Teoretyczne możliwości zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Poznań poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Theoretical Opportunities To Increase Tourism Attractiveness Of City Of Poznan Through Development Of Its Sport And Recreation Local Infrastructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 175-184, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Miasto, Turystyka krajowa
City, Domestic tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na istotę zjawiska turystyki i ukształtowaną obecnie strukturę podaży zdefiniowanie produktu jest trudniejsze niż w innych dziedzinach nauki. Podstawowy problem polega na tym, że różne podmioty obsługujące rynek turystyczny widzą ten produkt w różny sposób. Jedną z prób właściwego określenia produktu turystycznego, uwzględniającą istotny w marketingu terytorialnym aspekt przestrzenny, jest koncepcja produktu obszaru recepcji turystycznej. Zgodnie z nią produkt można zdefiniować jako całość składającą się z elementów materialnych i niematerialnych, stanowiących podstawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem w danym miejscu. (fragment tekstu)

(Defining the product in the field of tourism is difficult because different tourist operators see the subject is a different way. The concept of product in the area of the tourism perception defines that the elements of basic demands of tourists depend on holiday destination. Different elements of tourists' experience should be subdued to one conception/idea aiming to satisfy all tourists' needs. It means one subject may offer different products targeting different groups of customers/recipients. The area of interest and needs of current market is the sport tourism. The City of Poznan in its program: "Strategy of Poznan 2030 - Athletic Poznan" aims increasing the importance of the city as a centre of tourism, sport and recreation to enrich its recreation and sport offer to local residents and tourists. To reach this goal it is necessary to create sport and recreation infrastructure as well as sport initiative. original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 23.
 2. V.F.C. Goncalves, P.M.R. Aguas, The Concept of Life Cycle, An Application to the Tourism Product, "Journal of Travel Research" 1997, nr 4, s. 24.
 3. V.T.C. Middleton, R. Hawkins, Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, Buttenworth- Heinemann, Oxford 1998, s. 82.
 4. D. Buhalis, Marketing the Competitive Destination of the Future, "Tourism Management" 2000, nr 21, s. 16.
 5. V.T.C. Middleton, Tourism product, w: Tourism Marketing and Management Handbook, red. S. Witt, L. Mountinho, Prentice Hall 1989, s. 573.
 6. A. Niezgoda, Marketing obszarów turystycznych, "Problemy Turystyki" 2000, nr 1-2, s. 40.
 7. A. Stasiak, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, w: Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 333.
 8. A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 26, za :J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja -zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 34.
 9. S. Bosiacki, Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Instytut Turystyki w Warszawie, Miasto Poznań. Poznań : Miasto Poznań : Agawa, 2000.
 10. S.G. Foldesi, Sport tourism: New Circumstances - New Strategies, w: J. Kosiewicz, K. Obodyńska, Sport Involvement in Changing Europe, Wyd. UR, Rzeszów 2004.
 11. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, Urząd Miasta Poznania, Poznań 2010.
 12. M. Kwilecka, Z. Brożek, Bezpośrednie Funkcje Rekreacji, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu