BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wizerunek jako czynnik wzrostu konkurencyjności gminy
TheII image as a factor in raise competitiveness of the municipality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 61-71, bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Gmina, Wizerunek miasta
Competitiveness, District, City image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gmina, będąc podmiotem gospodarczym funkcjonującym na rynku, musi współzawodniczyć z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o dostęp do wszystkich korzyści, jakie oferuje szeroko rozumiany rynek, które umożliwiają jej poprawę funkcjonowania w zakresie realizowanych zadań(fragment tekstu)

In view of the political system of the state and restoration of the idea of local government in Poland, municipalities have become independent economic entities which operate in the market. Action to the people and satisfying their needs in the most efficient way to become a major mission the municipalities. The implementation of assigned tasks compels local governments to undertake various activities that allow you to achieve a good position. Particularly in article will be given attention to creating the image of the municipality, as a factor in raising its competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biznes t. 9, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 3. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
 4. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 5. Gajdzik B., Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Kulas-Klimaszewska I., Krukowski K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej regionu, w: Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
 8. Markowski T., Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 9. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Piotrowska-Trybull M., Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 12. Szulce H., Florek M., Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, DzU 2011, nr 45, poz. 236.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu