BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ rozwoju narciarstwa na zagospodarowanie przestrzenne gminy Stronie Śląskie
Influence Of Ski Sport Development On Spatial Management On Area Of Stronie Śląskie Municipality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 185-198, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Rozwój kultury, Rozwój turystyki, Zagospodarowanie przestrzenne
Cultural development, Tourism development, Spatial development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój turystyki bardzo często traktowany jest jako szansa rozwojowa wielu regionów. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowo. Jak podaje Szczepanowski, aby zachować obszary najcenniejsze dla przyszłych pokoleń, konieczne jest prowadzenie na tych terenach zrównoważonej gospodarki turystycznej1. Odnosi się to przede wszystkim do wyznaczania poziomu wzrostu zarówno rozmiarów ruchu turystycznego, jak i poziomu zagospodarowania turystycznego. Takie założenia spełnia większość form tzw. turystyki kwalifikowanej2. Wśród cech tego rodzaju turystyki podkreśla się jej ekonomiczne korzyści, a także częste negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze oraz społeczno-kulturowe, jak również samą jakość wypoczynku. Do turystyki kwalifikowanej zaliczane są: turystyka piesza, kolarska, narciarska, motorowa (motocyklowa i samochodowa), wodna (kajakowa, żeglarska, motorowodna), podwodna oraz speleologia. (fragment tekstu)

Stronie Śląskie municipality is located in Śnieżnik Landscape Park. On protected areas the tourism should be developed in accordance with rules of balanced model. Since 1996 the ski center "Czarna Góra" has been operating in Sienna village. Ski tourism has become the main form of tourism in the analyzed municipality. The constant interest of tourists is influencing the development of the ski center. In parallel the increase of accommodation facilities is noted. The result of the spatial policy is the significant development of the tourist settlement. The increasing investment processes cause permanent changes in landscape. Sienna Village could be an example of area where the demand for sport and recreation services will permanently reduce the natural and landscape values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. E. Szczepanowski, Kształtowanie turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cenny, w; Zarządzanie zrównoważoną turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczne w Białymstoku, Białystok.
 2. M. Durydiwka, Turystyka kwalifikowana 2005 (turystyka aktywna) jako forma turystyki zrównoważonej, w: Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.
 3. M. Mika, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, w: Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 446.
 4. Strategia rozwoju gminy, www.stronie.pl, 10.10.2011.
 5. Bank danych lokalnych, www.stat.gow.pl, 18.10.2011.
 6. www.dzpk.pl, 22.10.2011.
 7. Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl, 18.10.2011.
 8. Turystyka w województwie dolnośląskim w latach 2004-2007, www.stat.gov.pl, 19.10.2011.
 9. dolnośląskim w latach 2004-2007, www.stat.gov.pl, 19.10.2011. 13
 10. Strategia rozwoju gminy, www.stronie.pl, 10.10.2011.
 11. Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie, www.stronie.pl, 10.10.2011.
 12. www.stat.gov.pl, 12.10.2011
 13. Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie, www.stronie.pl, 10.10.2011.
 14. Dane z Urzędu Gminy Stronie Śląskie, opracowane K. Matuszak, 2010; Gospodarka przestrzenna na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie gminy Stronie Śląskie, maszynopis pracy magisterskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 15. www.stronie.pl, 20.10.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu