BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nitkiewicz-Jankowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jankowski Grzegorz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Dziedzictwo kulturowe turystycznej przestrzeni nadrzecznej jako czynnik wpływający na ruch turystyczny
Cultural Heritage Of Riverside Tourist Space In Selected Examples Of The Odra Valley
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 199-211, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Inwestycje, Turystyka, Dziedzictwo kulturowe
Investment, Tourism, Cultural heritage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Woda jest związkiem chemicznym niezbędnym do życia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Należy ona do grupy związków najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi, pełniących bardzo istotne funkcje, gdyż wchodzi w skład organizmów, umożliwia przemianę materii, jest składnikiem pożywienia, pełni funkcje środowiska życia 1. Z punktu widzenia człowieka i jego potrzeb można dodać jeszcze kilka innych przykładów funkcji wody, np.:  stanowi niezbędny element w procesach produkcyjnych;  jest podstawą do tworzenia szlaków komunikacyjnych;  jest składnikiem walorów turystycznych, dostarczając nie tylko wrażeń estetycznych, krajoznawczych i wypoczynkowych, ale może być podstawą produktu turystycznego. (fragment tekstu)

The main objectives the authors set in the paper were to determine the role of riverside space in tourist space, and also to present selected examples of the cultural heritage of the riverside space of the Odra Valley. In reference to the those objectives, the authors specified the notions of space (in various aspects), tourist space, riverside space, and cultural heritage. An attempt was made to define the notion of riverside tourist space. The cultural heritage of the Odra Valley was also emphasised. The article ends with conclusions regarding the role of riverside space in tourist space. This part also mentions actions regarding tourism development in the area under discussion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Mierzwiński, 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, s. 270; E. Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004, s. 115.
 2. A. Wallis, Informacja i gwar. O miejskim centrum, PIW, Warszawa 1979, s. 17.
 3. K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994, s. 15.
 4. Z. Zioło, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, w: Geografia. Człowiek. Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 126-127.
 5. B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 74-77.
 6. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30 -49; A. Kowalczyk, Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 37-54.
 7. B. Włodarczyk: Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary, cechy, "Turyzm" 2007, nr 17/1-2, s. 151-153.
 8. W. Drobek, Przestrzeń kulturowa rzeki, w: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, t. 5, red. J. Kułtuniak, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996, s. 226.
 9. Konwencja w sprawie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego; Dz.U.76.32.190. www.unesco.pl/fileadmin/user_unpload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzic twa.pd f - dnia 5.XI.2011.
 10. www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/, 05.11.2001.
 11. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 23.
 12. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 38-49.
 13. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 518-521.
 14. Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Red. S. Liszewski, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, s. 64-100.
 15. Program dla Odry - 2006 - aktualizacja. Projekt, Wrocław 2009, s. 107-106 www.programodra.pl/aktualizacjaPdO2006/PdO_2006_AKTUALIZACJA_wrzesień_2011.pdf, 10.11. 2011.
 16. E. Marszałek, Koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry, Zeszyty Naukowe nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 179-187.
 17. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk:,Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 76-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu