BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Tadeusz (Politechnika Białostocka), Glińska Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wyróżniki tożsamości województwa podlaskiego w opinii turystów
Identity Markers Of Podlaskie Province In Tourists' Opinion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 227-242, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Zarządzanie tożsamością, Turystyka
Single Sign-On (SSO), Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów przyczyniających się do wzrostu gospodarczego krajów czy też regionów. Wpływa ona na wzrost dochodów społeczeństwa, wzrost zatrudnienia, a także oddziałuje na inne sektory gospodarki powiązane bezpośrednio i pośrednio z branżą turystyczną. Ponadto, co jest rzadko podkreślane w literaturze, turystyka generuje większe zainteresowanie inwestorów danym miastem/regionem, a także przyczynia się do napływu nowych mieszkańców (fragment tekstu)

The main aim of this paper is identification a dominant markers of the Podlaskie Province identity in tourists' opinion. The authors would like to check also if today's way of perception of Podlaskie in tourists minds corresponds with The Plan of Promotion Podlaskie Province for 2010-2014 prepared by regional authorities. The main research method was standardized questionnaire interview with 323 tourists spending their holiday in Podlaskie in summer 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Ch. Asplund I Rein., D.H. Haider, Marketing Places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Prentice Hall London, 1999, s. 202.
 2. Ch.Ching-Fu, T. Dung Chun, How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? "Tourism Management" 2007, nr 28, s. 1115-1122.
 3. N.G. Espelt, J.A. Benito, The social construction of the image of Girona: a  methodological approach, "Tourism Management" 2005, nr 26, s. 777-785.
 4. E. Glińska, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta, w: Obywatelstwo i Tożsamość, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, UwB, Białystok 2006, s. 276.
 5. A. Stanowicka-Traczyk, Bariery w budowaniu tożsamości miasta, "Marketing i Rynek" 2007, nr 4, s. 15.
 6. T. Markowski, Miasto jak produkt - wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marketing terytorialny, Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 51; T. Popławski, Dobro miejskie jako produkt marketingu globalnego, w: S. Naruszewicz, Świat otwartych granic, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, s. 633- 642.
 7. H. Kiryluk, Charakterystyka głównych elementów atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego, w: A. Kowalewska, E. Glińska, K. Krot, N. Brzostowski, H. Kiryluk, A. Pawluczuk, N. Brzostowski, J. Cabaj, M. Komuda, H. Łabęda Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor turystyki - analiza uczestników ruchu turystycznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2010.
 8. http://www.zielonewrota.pl/index.php?art=66&p=50&k=8, 1 marca 2011.
 9. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do roku 2010, Samorząd Województwa Podlaskiego, Białystok 2001.
 10. Na podstawie: Założenia Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/program_s/prog__ 14042009.htm?&lsid=programy_od_2009&lvl=MjAwOSUl&llvl=, luty 2011.
 11. dokumenty promocyjne woj. podl. na www.wrotapodlasia.pl, 05.03.2011.
 12. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i  przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.
 13. Wybór tych punktów został dokonany w oparciu o "Raport Statystyczny Ruchu Turystycznego w Województwie Podlaskim w 2008 roku", który pozwolił zidentyfikować miejsca o największej koncentracji ruchu turystycznego, http://www.zarabiajnaturystyce.pl/badania-ianalizy/ wiedza-badania-w-regionach-wojewodztwo-podlaskie/data pobrania, 20 czerwca 2010.
 14. Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego świetle badań, red. T. Popławski, J. Truszkowska, Łomża 2010, s. 14-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu