BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczewska Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Działania państwa na rzecz eliminowania barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Activities of the state aimed at eliminating barriers to the development of entrepreneurship in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 87-99, tabl., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Państwo, Rozwój przedsiębiorczości, Gospodarka
State, Entrepreneurship development, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza barier, z jakimi spotykają się prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, oraz działań podejmowanych przez rząd na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości w latach 2008-2011. (fragment tekstu)

The aim of this article is to analyze the barriers faced by entities conducting business activity in Poland and the actions taken by the government to support business development in the years 2008-2011. The article describes the level of entrepreneurship in Poland, presents opinions of entrepreneurs on obstacles to doing business in Poland from the study of the Ministry of Economy, the Central Statistical Office, the Polish Confederation of Private Employers "Lewiatan", and the author's own research carried out among companies of SME sector operating in the Podlaskie. The author presented selected government regulatory actions implemented in 2008-2011, which were designed to support enterprise development in Poland by providing a favourable legal and institutional environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011.
 2. Entrepreunership Survey of the EU-25, Secondary analysis, Flash Eurobarometr 192 - The Gallup Organisation, Poland 2007.
 3. Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Leszczyński Z., Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, w: Przedsiębiorstwo, region, rozwój, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011.
 5. Lichniak I., Rozwój przedsiębiorczości w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.
 7. Przedsiębiorczość w Polsce 2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2011.
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2011.
 9. Strojny J., Stankiewicz B., Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości - metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2009, nr 5.
 10. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku, nr 1/2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2011.
 11. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., DzU 2004, nr 173 poz. 1807.
 12. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r., DzU 2011, nr 102, poz. 585.
 13. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, DzU 2011, nr 232, poz. 1378.
 14. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, DzU 2008, nr 217, poz. 1381.
 15. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, DzU 2011, nr 106, poz. 622.
 16. Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2009, nr 53, poz. 434.
 17. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, DzU 2008, nr 209, poz. 1318.
 18. www.mg.gov.pl/node/8570, dostęp 25.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu