BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przeorek-Smyka Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki w gminie miejsko-wiejskiej Wleń
The Influence Of Local Authorities On Tourism Development In Urban-Rural Commune Of Wleń
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 243-254, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Turystyka, Rozwój turystyki
Local government, Tourism, Tourism development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stopień oddziaływania turystyki na funkcjonowanie obszarów recepcji zależy głównie od roli, jaką pełni ona w ich rozwoju społeczno-gospodarczym, która z kolei zdeterminowana jest wieloma czynnikami, w tym m.in. walorami turystycznymi oraz wyposażeniem obszaru w elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Różnice w natężeniu występowania i atrakcyjności wskazanych elementów w gminach określają zakres oddziaływania jednostek samorządu lokalnego i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w gminie na sferę popytu i podaży rynku turystycznego. Atrakcyjność oferty pobudza rozwój ruchu turystycznego w regionie, wzmaga też jego rozwój gospodarczy. Napływ turystów prowadzi bowiem do powstania ponadlokalnego popytu na produkty obszaru, nie tylko turystyczne. (fragment tekstu)

(The article shows the legal basis and instruments which could be used by local authorities to affect the development of tourism. It describes the initiatives undertaken by Wleń authorities to enliven tourism in the area. The authors point out the range of these initiatives and their characteristics. The commentary is complemented with a short characteristic of the Wleń commune. original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Zmyślony, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i  przestrzennym. Człowiek- -Przestrzeń-Przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 182.
 2. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 29. A. Panasiuk, Instrumenty polityki turystycznej w regionie, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 18.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591. Należy zauważyć, iż turystyka wśród zadań własnych gminy znalazła się dopiero w roku 2001.
 4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268.
 5. Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1809.
 6. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
 7. R. Brol, Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadku, AE, Wrocław 1998, s. 14.
 8. Dla porównania w gminie Polkowice dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wyniósł w analogicznym okresie 7586,49 zł. www.stat.gov.pl
 9. www.wlen.pl.
 10. www.wlen.org.pl.
 11. Oprócz działań promocyjnych podejmowanych przez władze lokalne należy wspomnieć, iż doskonałą promocją gminy są filmy, do których zdjęcia były kręcone w gminie Wleń. Należą do nich: "Skąpani w ogniu" Jerzego Pasendorfera, "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, "Książę sezonu" Witolda Orzechowskiego, "Trick" Jana Hryniaka oraz "Droga do raju" w reżyserii Gerwazego Reguły. Premiera dwóch ostatnich odbyła się w 2010 roku. Szerzej: www.wlen.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu