BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzepicka Alicja (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Tarapata Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjna przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarki
Innovative Entrepreneurship as a Driving Force of Economy Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 269-280, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacje, Rozwój gospodarczy
Entrepreneurship, Innovations, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach oraz efektywne ich wdrażanie może być jednym z narzędzi wzrostu ich wartości oraz umocnienia pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, muszą dokonywać indywidualnych wyborów narzędzi i określać proporcje, w jakich będą one stosowane do budowania ich przewagi konkurencyjnej. Obecnie, na co warto zwrócić uwagę, coraz więcej innowacji jest rezultatem wspólnej działalności przedsiębiorstw, zarówno tych o charakterze produkcyjnym, jak i handlowym. Innowacje i innowacyjność należy więc postrzegać jako obszerny i wewnętrznie złożony zestaw środków do podnoszenia sprawności gospodarowania, budowania silnych pozycji konkurencyjnych oraz uzyskiwania ekonomicznych korzyści przez przedsiębiorstwa, gospodarki narodowe i społeczeństwa.(fragment tekstu)

Innovative activity undertaken by contemporary managers In economic crisis conditions constitutes an import an element of their competitive advantage and success. Each company, in order to develop, needs innovation - new products, services, technologies. Innovative entrepreneurship is thus linked to an introduction of something new, originality, a reform, an improvement. It is indispensable for ensuring the growth of the whole economy's competitiveness, and thus economic growth and the increase of the society's life standard. Last but not least, it is important to define the core and symptoms of the innovative activity, to show innovation as a competitive advantage factor and factors conditioning entrepreneurs' innovative activity. Recognition of the causes of innovative entrepreneurs' success comes down to the analysis of their personality traits, attitudes or behaviours.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008.
 2. Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.
 3. Competing in the Global Economy: The Innovation Challenge, Department of Trade and Industry, London 2003.
 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 6. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 7. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 8. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 9. Nowacki R., Staniewski M.W., Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010.
 10. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 11. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Podstawy teorii przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Górzyńska, K. Szatkowski, W. Grzybowski, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu, Zamość 1999.
 13. Przedsiębiorczość innowacyjna, red. A. Strzałecki, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2011.
 14. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 16. Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2008.
 17. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2003.
 18. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, UW-M, Olsztyn 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu