BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figna Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wzrost efektywności działania banków w aspekcie dokonujących się procesów konsolidacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1, 2006, s. 83-95, rys., tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 1
Słowa kluczowe
Efektywność banków, Konsolidacja banków
Banks' efficiency, Bank consolidation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest analiza efektywności działania banków w czasach dokonujących się procesów konsolidacji. Postawione zostały tezy:
 1. Procesy konsolidacji nasilają się w ostatnich latach doprowadzając do powstawania bankowych gigantów.
 2. Procesy konsolidacji przebiegają z różnym nasileniem w poszczególnych regionach świata.
 3. Procesy konsolidacji pozwalają bankom na bardziej efektywne działanie.
W odpowiedzi na fundamentalne zmiany w regulacjach i technologii sektor usług finansowych przechodzi transformację. Instytucje finansowe próbują zwiększać efektywność poszukując nowych klientów, zwiększając zakres oferowanych produktów, a także penetrując nowe rynki. (fragment tekstu)

The liberalisation of financial markets has increased competition within and across banking institutions. The lowering of geographical barriers and the integration of financial markets attempt banks to expand into new markets. Mergers and acquisitions allow banks to increase their size and to improve their knowledge of new products. Banks are using M&As to establish a global presence. The article describes the evolution of banks worldwide. In particular, it focuses on M&As in banks, in the US, EU and Japan, and their influence on the efficiency. There is used Tier 1 capital as a measure of a bank's core strength in the article. The effect of consolidation process is establishing big banking giants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Report on Consolidation in the Financial Sector, Group of Ten, styczeń 2001, www.oecd.org.
 2. Stępień K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 3. Capiga M.: Efektywność jako kryterium oceny banku. Bank, 2002. nr 3, s. 48.
 4. Jaworski W., Zawadzka Z.: Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 5. Speyer В.: USA versus Europa - fuhrt Bankenkonsolidierung zu erhohter Rentabilitat?, EU-Monitor Deutsche Bank Research z 22.04.2004.
 6. Żabińska J.: Procesy konsolidacji w europejskim sektorze bankowym, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarka Rynkową.
 7. Global Banking Industry Outlook 2005 Top 10 Issues (www.deloitte.com).
 8. Baker-Self T.: How to measure a giant, The Banker, styczeń 2006, s. 50.
 9. Expanded EU takes lion share of profits, The Banker, lipiec 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu