BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gumiński Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Identyfikacja czynników ryzyka w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa budowy maszyn
Risk Factors Identification in Key Activity Areas of a Mechanical Engineering Industry Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 491-499, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Industrial enterprises, Risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach niniejszego artykułu wskazano na istotność zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn oraz konieczność jego implementacji w systemie informatycznym. Na podstawie badań kwestionariuszowych ustalono kluczowe czynniki ryzyka w działalności przedsiębiorstwa przemysłu budowy maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju przedsiębiorstw wynikającej głównie z realizacji jednostkowych kontraktów na zlecenie kontrahenta.(fragment tekstu)

In the paper the author pointed out the importance of risk management in a mechanical engineering industry enterprise. Based on questionnaire surveys key risk factors in the activity of a mechanical engineering industry enterprise were identified, with a particular emphasis on the specificity of investigated enterprises (mainly resulting from the realization of contracts-to-order). The author discussed identification, categorization and classification of risk factors. The undertaken identification of risk factors in key areas of the analyzed enterprises is the part of a wider research aimed to determine the functional range of the system supporting knowledge management in a mechanical engineering industry enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dohn K., Gumiński A., Zoleński W.: Assumptions for the creation of a system supporting knowledge management in an enterprise of mechanical engineering industry. Information systems in management XIII. Business intelligence and knowledge, WULS Press Warsaw 2011.
  2. Dohn K., Gumiński A., Zoleński W.: Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie budowy maszyn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, WNUS, Szczecin 2012.
  3. Gumiński A., Zoleński W.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, w: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
  4. Gumiński A., Zoleński W.: Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, w: Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, red. J. Pyka, Katowice 2011.
  5. Matuszewski A.: Metoda analityczna oceny ryzyka podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych, "Przemysł Drzewny" 1996, nr 8.
  6. Nahotko S.: Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2001.
  7. Wiliams C.A., Smith M.L., Young P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  8. Wodarski K.: Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu