BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sawicka Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Baza noclegowa jako element infrastruktury turystycznej na przykładzie województw regionu nadmorskiego
The Hostel Base As A Part Of The Tourist Infrastructure On The Example Of The Pomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 279-289, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Zaplecze noclegowe turystyki, Turystyka
Tourism accommodation facilities, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Baza noclegowa uznawana jest za podstawowy element infrastruktury turystycznej wykorzystywany w obsłudze ruchu turystycznego. Charakter i struktura bazy noclegowej zależy od czynników środowiska przyrodniczego, socjalno-ekonomicznych i funkcjonalnych. Na zróżnicowanie bazy wpływa m.in. typ krajobrazu i warunki klimatyczne, struktura i charakter ruchu turystycznego na danym terenie oraz charakter poszczególnych miejscowości i ich rola w recepcji ruchu turystycznego (miejscowości wypoczynkowe, uzdrowiska) Na bazę noclegową składa się ogół obiektów i miejsc noclegowych znajdujących się na określonym obszarze (np. kraj, region, województwo, gmina), udostępnianych turystom sezonowo lub całorocznie. (fragment tekstu)

Summary The aim of the study was the analysis of the hostel base condition in two Polish seaside provinces - the Pomeranian and West Pomeranian and the strategy development of tourism in this provinces. The material to analyses made up statistical data published by GUS, Institute of Tourism and the strategies of the development explored provinces worked out by PART. Pomeranian and West Pomeranian provinces belong to the best touristic developed regions in Poland. They make up the synonym of the Polish touristic brand in the range of the rest, also active and health or business stays. The West Pomeranian region has the more rest character in the comparison with the Pomeranian region, and less the business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wyd. Proksenia, Kraków 2006, s.  33.
 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górska-Warsewicz., E. Świstak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 19.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU z 2004 r., nr  223, poz. 2268 z późn. zm.
 4. www.stat.gov.pl.
 5. Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie w I półroczu 2010 roku. Informacja na konferencję prasową w dniu 26 października 2010, www.stat.gov.pl.
 6. B. Mikuta., B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2007, s. 36.
 7. G. Gołembski, Vademecum pilota grup turystycznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 212.
 8. www.morzebaltyckie.pl.
 9. H Górska-Warsewicz, B. Sawicka, M. Świątkowska, E. Świstak, A. Tul-Krzyszczuk, Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych, w: Turystyka na terenach niezurbanizowanych, red. I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s.  172.
 10. www.intur.pl.
 11. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 37-39
 12. www.e-konferencje.pl/artykul_najlepsze-sale-konferencyjne--785.html.
 13. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Zespół Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa-Szczeci-Koszalin 2005/2006, www.zrot.pl/index1.php?c=st.
 14. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, 2004, www.woj-pomorskie.pl/downloads/ekspertyza.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu