BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węcka Bożena (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Ocena stanu i propozycje zmian w zakresie infrastruktury turystycznej gminy Głuchołazy w opinii turystów - wyniki badań
Opinion About Present State And Propositions About Changes In Gmina Głuchołazy Tourism Infrastructure - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 291-303, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Turystyka
Infrastructure, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Atrakcyjność turystyczna miejscowości czy regionu wynika z charakterystycznych dla niego szeroko rozumianych walorów turystycznych, stanu środowiska naturalnego, możliwości dotarcia do niego, czyli dostępności komunikacyjnej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze recepcji ruchu turystycznego. Jest ona konsekwencją działalności mającej na celu przystosowanie przestrzeni do potrzeb turystów1. Infrastrukturę turystyczną według M. Nowakowskiego stanowi "zbiór obiektów zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywanymi w celach turystycznych i wypoczynkowych"2. W literaturze przedmiotu infrastrukturę turystyczną utożsamia się z zagospodarowaniem turystycznym. (fragment tekstu)

The tourism attractiveness of a city or a region is a result of its characteristic, widely understood tourism valor, the state of natural environment, the possibility to get there, that is communication availability and tourism infrastructure in scope of reception of tourism movement. In this paper, author describes results of public opinion poll in scope of tourists' opinions of Gmina Głuchołazy tourism infrastructure state. In ending remarks, author, describing conclusions taken from analyses, proposes to introduce sufficient promotion instruments, which will make a tourist, using well developed sportrecreational base of Czech part of Góry Opawskie, to be back to Polish part and to use hotels and restaurants base of Gmina Głuchołazy, which was well judged by interviewees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. A. Rapacz, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004, s. 110.
 2. M. Nowakowski, Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2001, s. 25.
 3. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 30.
 4. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 25.
 5. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979, s. 24.
 6. J. Płocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. I, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 1996, s. 42.
 7. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 53.
 8. J. Wyrzykowski, J. Marak, B. Mikułowski, Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Strategia rozwoju produktu turystycznego, Mada Press, Wrocław 1999, s. 62-78.
 9. Strategia promocji obszaru Gór Opawskich, red. J. Marak, B. Węcka, opracowanie zrealizowane na potrzeby projektu: Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich, Głuchołazy 2011.
 10. W. Kurek, M. Mika, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, w: Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 26.
 11. Strona GUS Bank Danych Regionalnych: http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/wybrane_ cechy.wymiary
 12. Strategia promocji obszaru Gór Opawskich. J. Marak, B. Węcka (red.), Opracowanie zrealizowane na potrzeby projektu: Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich, Głuchołazy 2011.
 13. http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/wybrane_cechy.wymiary
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu