BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artemowicz-Lakienė Sławomira (Politechnika Białostocka), Lakis Juozas (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Konflikty w organizacji a kontrproduktywność pracowników
Conflicts in Organization and Counterproductive Behavior of Workers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 99-105
Słowa kluczowe
Konflikty w przedsiębiorstwie, Konflikty pracownicze, Zarządzanie konfliktami, Zachowania pracownika, Studium przypadku
Conflicts in organisation, Employees conflicts, Conflict management, Employee behaviours, Case study
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Niniejszy artykuł przybliża naturę tych konfliktów w organizacji, które są bezpośrednim lub ubocznym skutkiem decyzji czy zachowań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Badania empiryczne (w tym i te, na których opierają się autorzy niniejszego artykułu) świadczą, że liczne spory i walki w zakładach pracy są spowodowane działaniami kadry zarządczej. Najczęściej jest tak, że pracownik lub komórka organizacyjna, którzy możliwie nieumyślnie zainspirowali konflikt, stają się jednym z jego uczestników. Posiadając w swoich rękach pewien zakres władzy i wpływ na pracowników oraz na istniejący porządek, broni ona swoich pozycji i utrwala konflikt. Ta okoliczność prowokuje innych, najczęściej szeregowych pracowników, do destrukcyjnych i kontrproduktywnych zachowań i działań. Taką jest koncepcja poniższego artykułu. W finalizującej jego części są przedstawione propozycje dotyczące zapobiegania tego rodzaju konfliktom. (abstrakt oryginalny)

The article describes the nature of those conflicts in organization which have been caused by decisions or behavior of the manager or the entity of management. Empirical inquiries (and those which are presented in this article) indicate that numbers of work conflicts emerge as a result of wrong, bad or selfish actions of management. As a rule the individual or the entity which has provoked a dispute becomes one of its parties. In this case instead of trying to analyze and to manage the conflict, he seeks to preserve his face and makes by this the clash deeper. Usually the other parties become destructive and counterproductive in continuing controversy. The article is finalized by some propositions of how to prevent or to positively transform conflicts which belong to described group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Regnet, Konflikten in Organisationen: Formen, Funktion und Bewältigung, Studtgart 2001, s. 174.
 2. Rozwiązywanie konfliktów: teoria i praktyka, M. Deutscha i P.T. Colemana (red.), wyd. Uniwersytetu Jagiellońkiego 2005.
 3. Conflict in Organizational Groups, K.J. Behfar & L.L. Thompson (red.), Kellog School of Management 2007.
 4. The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations, De Drue, K.W. Carsten, M.J. Gelfand (red.), Lawrence Erlbaum Associates 2008.
 5. J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 6. M. Bugdol, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
 7. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Z. Janowska (red.), Łódź 2007.
 8. M.J. Martinko, M.J. Gundlach, S.C. Douglas, Toward an Integrative Theory of Counterproductive Workplace Behavior: A Causal Reasoning Perspective, "International Journal of Selection and Assessment" 2002, vol. 10, s. 36-50.
 9. D. Turek, Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin 2012.
 10. M. Rotundo, P. Spector, Counterproductive Work Behaviour, Harward Busuness Review, May 1, 2011, http://hbr.org/product/counterproductive-work-behaviour-101/an/ROT139.
 11. J. Cewińska, Atmosfera w miejscu pracy, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Z. Janowska (red.), Łódź 2007, s. 191-202.
 12. B. Korzusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007.
 13. Cz. Sikorski, Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck 2005.
 14. R.J. Edelmann, Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 43.
 15. P. Sztompka, Zaufanie fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 378.
 16. G. Łosiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji: moderacje w praktyce, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu