BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przedsiębiorczość i gospodarka wspomagana internetem jako czynniki rozwoju regionu
Entrepreneurship and the Internet Economy as Factors Assisted the Development of the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 297-308, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Internet, Przedsiębiorczość, Gospodarka, Rozwój regionalny
Internet, Entrepreneurship, Economy, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, w tym internetowej, uwarunkowań wykorzystania Internetu do rozwoju przedsiębiorczości w regionie i społecznościach lokalnych, a ponadto korzyści płynących z zastosowania Internetu w obsłudze klientów różnych instytucji. Uwzględniono aspekty teoretyczne, a zwłaszcza problematykę dotyczącą modeli i metod, w tym także wypracowanych w ramach e-biznesu, ekonomiki informacji, ekonomiki informatyki i ekonomiki przedsiębiorstwa. Przedstawiono również propozycje działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na skalę regionalną i lokalną.(fragment tekstu)

The article presents various aspects of entrepreneurship, including web entrepreneurship, the role of web portals supporting entrepreneurship, determinants of the use of the Internet in business development in local and regional communities. In the paper also presented the benefits to consumers arising from the use of the Internet. In addition to the practical aspects of the issues raised regarding the models and methods, including methods developed in the economics of information, economics of information technology and e-business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 3. Dziuba D.T., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 4. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Janasz W., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej, w: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 6. Kamińska A., Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 7. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dopiegało-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 8. Noga A., Teoria przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 9. Nowacki R., Zarządzanie - konkurencyjność - innowacje, w: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 10. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie, Polska - Europa - świat, Difin, Warszawa 2005.
 11. Olszak C.M., Ziemba K., Modele systemów gospodarki elektronicznej, w: Strategie i modele gospodarki cyfrowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Piacecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/Strony/ default.asp, dostęp 20.05.2012.
 14. www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strony/glowna.aspx?M=T, dostęp 20.05.2012.
 15. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_SRK_03042012.xls, dostęp 14.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu