BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Artur (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zespół pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu
The Palace In Kurozwęki As A Tourist Product The Supra-Regional Importance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 305-321, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Turystyka
Tourist product, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczenie turystyki we współczesnym świecie jest bardzo duże1, dlatego też ruch turystyczny jest inicjowany nawet na obszarach, które wcześniej nie były kojarzone z turystyką2. Zaczyna się powoli dostrzegać i wykorzystywać wszelkie walory przyrodnicze i krajobrazowe3. Podejmuje się też działania, które podwyższają atrakcyjność terenu (np. restytucja zabytków). Zmienia się funkcję obiektów zabytkowych, często nadając im medialny i marketingowy charakter. (fragment tekstu)

The north-eastern part of the Polaniecka Basin, the area close to the town of Staszow, had not been considered attractive for tourists for many years. Actually, this south-eastern province of Świętokrzyskie voivodeship, had no significance on the tourist map of Poland. Even a small town Kurozwęki, which had had an interesting and colorful historical past for many years after the Second World War, was associated only with a sleepy, neglected and poor agricultural area, which was only interspersed by uncared monuments. The boom in the interest of the described place began when the castle together with a neglected park, being in the state of ruin, was returned to the heirs of the last owners. Then, not only has the former splendor of the palace and its surroundings reappeared, but phenomenally, the Palace in Kurozwęki has also become one of the major tourist attractions in the Świętokrzyskie region having supra-regional importance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2002, s. 435.
  2. A. Zieliński, Związek krajobrazu z rozwojem turystyki w rejonie Staszowa (The relation between landscape and development of tourism in the region of Staszów), w: Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2010, s. 274-283.
  3. A. Zieliński, Ocena ruchu turystycznego w rejonie Staszowa (południowo-wschodnia część województwa świętokrzyskiego), w: Gospodarka turystyczna w regionie. Problemy jej funkcjonowania, red. A. Rapacz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyd. AD REM, Jelenia Góra 2011, s. 121-130.
  4. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998. s. 770+7map+2 ryc. pod opaską.
  5. R. Ochyra, Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej  Monographiae Botanicae 66, s. 1136; K. Szczepanek, Kras staszowski w świetle badań paleobotanicznych (The Staszów karst in the light of palaeobotanical studiem), "Acta Palaeobotanica" 1971, Vol. XII, nr 2, s. 63-120; A. Zieliński, Przeobrażenia środowiska na przykładzie jeziorek pochodzenia krasowego w okolicach Staszowa (Environmental transformation on the example of the little lakes karst in the Staszów region), w: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, red. E. Smolska i P. Szwarczewski, Tom IV, VI Warsztaty Terenowe, Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r., s. 157-159.
  6. A. Zieliński, Geneza pływających wysp na jeziorach w Lasach Golejowskich koło Staszowa, w: Torfowiska w krajobrazie przekształconym - funkcjonowanie i ochrona, Warsztaty Naukowe, Katedra Badań Czwartorzędu WNG Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Ochrony Przyrody Wbiłoś Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Geologii WNG Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Wawrzykowizna, 1-3 czerwca 2011 roku, s. 100.
  7. A. Zieliński, The sizes of sinks karst in the region of Duży Staw in Golejowskie Forest near Staszów in Poland, VI International Conference Geology At School and University: Geology and Civilization, 2009, s. 264-266.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu