BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostałkiewicz Radosław G. (Urząd Gminy Jaworze)
Tytuł
Lokalny rozwój gospodarczy a inicjatywy lokalne podejmowane w ramach lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich. Przypadek powiatu bielskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 115-125, tabl., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Przedsiębiorczość lokalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Economic development of regions, Local entrepreneurship, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono działania podejmowane przez władze lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w kontekście pozyskiwania środków z EFFROW1 oraz EFR. Ponadto ma naświetlić rolę i miejsce szczególnego rodzaju partnerstw, czyli lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich w pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności przez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także ich wkład w wytyczanie kierunków rozwoju lokalnego przez tworzenie tak zwanych lokalnych strategii rozwoju. Kanwą rozważań jest przypadek powiatu bielskiego w województwie śląskim.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J., Leigh N.G., Planning Local Economic Development: Theory and Practice, 4th Edit., Sage Publications, Los Angeles-Londyn 2009.
 2. Böcher M., Ländliche Entwicklung aktiv gestalten. Praxisleitfaden für Interessierte in den Regionen, Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Berlin 2004.
 3. Borowska A., Lokalne Grupy działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2009, nr 8 (4).
 4. Guinness P., Geography for the IB Diploma: Global Interactions, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 5. Klamut M., Innowacje a rozwój lokalny, w: Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Winiarski, L. Patrzałek, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1994.
 6. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Komisja Europejska, Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010.
 8. Kudrycka B., Peters G.B., Suwaj P.J., Nauka administracji, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2009.
 9. Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich LGR "Bielska Kraina", www.bielskakraina.pl, dostęp 24.03.2012.
 10. Lokalna strategia rozwoju obszarów wiejskich LGD "Ziemia Bielska", www.ziemiabielska.pl, dostęp 24.03.2012.
 11. Oś IV PROW 2007-2013. Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 12. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. PO "Ryby", www.minrol.gov.pl/pol/content/download/34021/190450/file/Tekst%20jednolityPO%20RYBY%202007-2013.pdf, dostęp 24.03.2012.
 14. PROW, www.minrol.gov.pl/pol/content/download/29382/163389/file/PROW_2007-2013%20lipiec2011.pdf, dostęp 24.03.2012.
 15. Rao S., Global Media Ethics, w: The Handbook of Global Communication and Media Ethics, Vol. I, red. R.S. Fortner, P.M. Fackler, Wiley-Blackwell, Oxford 2011.
 16. Schroedter E., Mit der LEADER-Methode zur nachhaltigen Regionalentwicklung, w: Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume. Chancenverbesserung durch Innovation und Traditionspflege, red. R. Friedel, E.A. Spindler, VS Research, Wiesbaden 2009.
 17. Wach K., Wymiary europeizacji i jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 852, Kraków 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu