BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Pozycja polskiego rolnictwa na rynku gospodarki żywnościowej Unii Europejskiej wg wybranych czynników i ich zmiana w latach 2002 i 2010
Polish Agriculture Position on European Union Food Economy Market According to Chosen Factors and their Change in 2002 and 2010
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 106-114, tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Struktura agrarna, Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Analiza porównawcza
Agriculture, Agrarian structure, Arable farm, Crop production, Animal production, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu było przestawienie pozycji rolnictwa polskiego na tle UE i jego zmiany jakie zaszły między spisami rolnymi z 2002 i 2010 r. Z badań wynika, że między spisami rolnymi pozycja rolnictwa polskiego nie uległa obniżeniu, natomiast w wielu dziedzinach uległa poprawie. Miejsce rolnictwa polskiego wśród krajów UE można lokować na 4-5 pozycji, co wobec wszystkich 27 krajów wspólnoty, jest pozycją stosunkowo wysoką. W Polsce uległa poprawie struktura agrarna, chociaż nie tak głęboko, jak przeciętnie w UE. Rozdrobieniu gospodarstw rolnych towarzyszyło zjawisko przeludnienia agrarnego, zaś dysponowanie małymi areałami ziemi stanowiło dla rolników element zabezpieczenia socjalnego. Produktywność polskiego rolnictwa stała na niskim poziomie, co wykazano w artykule za pośrednictwem wysokości zbiorów i plonów głównych ziemiopłodów. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was presentation of Polish agriculture position in the European Union and its changes that took place between 2002 and 2010. The research shows that between agricultural indexes, the position of polish agriculture did not go down, in many spheres was improved. The place of Polish agriculture among all UE states may be located on 4-5 position, what according to 27 states of EU is the high one. In Poland there was observed improvement of agrarian structure, although not in big scale like average in EU. The disagrarization of farms was followed by the occurrence of agrarian overpopulation, the possession of small areas of land was element of social protection. Productivity of Polish agriculture was low what was pointed in the article with use of level of crops of main agricultural products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Oskam, G. Meester, H. Silvis, EU Policy for agriculture, food and rural areas, Wageningen 2010.
  2. B. Mickiewicz, Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, zeszyt nr 4, Białystok 2013.
  3. R. Buam, W. Wielicki, Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wieś i Rolnictwo, nr 1, 2007.
  4. B. Mickiewicz, Kierunki zmian produkcji roślinnej w świetle Powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 r. SGGW, Warszawa 2012.
  5. B. Mickiewicz, Charakterystyka produkcji zwierzęcej w świetle powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010, SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8 (57) 2012, Warszawa 2012.
  6. B.M. Wawrzyniak, B. Wojtasik, Kategoria poziomu wykształcenia jako wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, [w:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia, AE, Wrocław 2001.
  7. S. Paszkowski, Kwalifikacje rolnicze jako instrument oddziaływania na ustrój rolny w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 1, 2007.
  8. M. Adamowicz, Rolnictwo światowe, Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
  9. M. Shucksmith, K.J. Thomson, D. Roberts, The CAP and the Regions: the Territorial Impact of the Common Agricultural Policy. CABI Publishing, London 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu