BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stempień Jakub Ryszard (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Obywatelska kontrola administracji samorządowej - rola i doświadczenia polskich organizacji strażniczych
Civic Control of Self-government Administration - the Role and Experience of Polish Watchdog Organizations
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 1-2, s. 33-44, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Społeczeństwo obywatelskie, Kontrola
Self-government administration, Civic society, Control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia wyniki badań własnych, dotyczących obywatelskiego monitoringu administracji samorządowej w Polsce. Analiza jest prowadzona w perspektywie teoretycznej, wyznaczanej przez model "Principal-Agent". Podstawowy przedmiot rozważań stanowi działalność wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych (tzw. organizacji strażniczych), które podejmują się kontrolowania instytucji administracji publicznej (instytucji i urzędów różnych szczebli). Szczególna uwaga jest skoncentrowana na monitoringu administracji samorządowej. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the results of the author's studies regarding civic monitoring of self-government administration in Poland. The analysis is conducted in the theoretical perspective defined by the "Principal-Agent" model. The primary area of the considerations is the activity of specialized non-governmental organizations (the so-called watchdog organizations), which monitor public administration institutions (institutions and offices of various levels). Special attention is paid to the monitoring of territorial self-government administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Fearon, Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance, w: A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (red.), Democracy, Accountability and Representation, Cambridge 1999, s. 309-382.
 2. A. Kamiński, Ustrój państwa, polityka a obecny układ rządzący, w: P. Kosiewski (red.), Jaka Polska? Czyja Polska?, Warszawa 2006, s. 63.
 3. J.R. Stempień, Use of the "Principal-Agent" model in the process of investigating and analyzing representative democratic systems, "Przegląd Socjologiczny" 2012/4, s. 107-111.
 4. T. Burean, Political Accountability and Representation, w: J. Niżnik, N. Ryabinska (red.), Political Accountability. Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions, Warszawa 2007, s. 21.
 5. E. Kuehnelt-Leddihn, Demokracja - opium dla ludu?, Łódź 2008, s. 53-54.
 6. L. Rajca, Demokracja, Toruń 2007, s. 60.
 7. M. Klimczak, Some Applications of Principal Agent Model, w: D. Kopycińska (red.), Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-making Entities, Economics & Competition Policy, Szczecin 2006, s. 178-183.
 8. C. McCue, E. Prier, Using Agency Theory to Model Cooperative Public Purchasing, "Journal of Public Procurement" 2008/8, s. 4.
 9. A. Lupia, M. Mccubbins, When is Delegation Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed, "European Journal of Political Research" 2000/3.
 10. W. Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, s. 153.
 11. European Center for Not-for-Profit Law, Study Report on Upholding Sustainability of Voices for Human Rights, Budapeszt 2012, s. 7.
 12. M. Nowicki, Z. Fialova, Human Rights Monitoring, Warszawa 2001, s. 11.
 13. J.R. Stempień, Organizacje strażnicze - biała plama trzeciego sektora w Polsce?, w: A. Kościański, W. Misztal (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, Warszawa, 2008, s. 301-302.
 14. K. Batko-Tołuć, K. Izdebski, Organizacje strażnicze w Polsce. Stan obecny, wyzwania, perspektywy, Warszawa 2012, s. 5.
 15. M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2008, Warszawa 2010, s. 4.
 16. C. Tolmie, S. Kosack, Ch.C. Griffi n, From the Ground Up: Improving Government Performance with Independent Monitoring Organizations, Waszyngton 2010, s. 5.
 17. D. Piechowicz, Organizacje pozarządowe jako forma aktywności społeczności lokalnych, w: I. Gembalczyk (red.), Pedagogika i jej pogranicza, Racibórz 2007.
 18. S. Bożyk, Opozycja parlamentarna a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm RP, w: E. Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamentarna, Warszawa 2000, s. 55-60.
 19. N. Ryabinska, Media and Accountability in Post-Communist State: Ukrainian Media at the Turn of the Century, w: J. Niżnik, N. Ryabinska (red.), Political Accountability. Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions, Warszawa 2007, s. 119.
 20. J. Curran, Mass Media and Democracy: A Reappraisal, w: J. Curran, M. Gurevitch (red.), Mass Media and Society, Londyn 1992, s. 82-117.
 21. M. Feliksiak, Opinie o działalności prezydenta, parlamentu, ZUS, OFE i NFZ, Warszawa 2010, s. 5-8.
 22. J. Kopyra, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005, s. 51-60.
 23. M. Gumkowska, J. Herbst, Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Warszawa 2008, s. 16.
 24. J. Regulski, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa 2009, s. 67.
 25. M. Ożóg, Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego, w: M. Ożóg (red.), Jaki samorząd, Tyczyn 2006.
 26. M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003, s. 121.
 27. K. Zubelewicz, Pozycja ekonomiczna samorządu terytorialnego w Polsce, w: J. Kleer (red.), Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, Warszawa 2009, s. 70.
 28. J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 131-152.
 29. K. Wódz (red.), Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Warszawa 2007.
 30. M. Rymsza, O polityce państwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego, w: M. Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe, dialog obywatelski, polityka państwa, Warszawa 2007.
 31. J.R. Stempień, Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, "Przegląd Socjologiczny" 2009/1.
 32. P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2007, s. 44-45, 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu