BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bobola Agnieszka M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szlachciuk Julita (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka wsparcia rozwoju turystyki w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym w latach 2007-2013 na przykładzie wybranych programów operacyjnych
Policy support for tourism development in Poland at regional and local level in 2007-2013 on example of selected operational programmes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 127-141, tabl., rys., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Polityka regionalna, Turystyka, Samorząd terytorialny
Local government units, Regional policy, Tourism, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano politykę wsparcia rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) ze środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Analizą objęto działania przyjęte do realizacji przez JST w latach 2007-2011 (stan na 31.12.2011 r.), które umieszczono na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl.(fragment tekstu)

Tourism is one of the fastest growing sectors of economy both in the European Union and in the world. The tasks recommended to all entities acting for tourism development are financed within the resources of the participants of the tourist system, i.e. Government administration bodies, territorial self-government entities of all levels, business entities and their associations, universities, entrepreneurs doing business in the field of education and experts, regional and local tourist organisations, non-governmental organisations, local communities. The resources from the European Union structural funds in 2007-2013 are also support for the tourism development in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski K., Łabaj M., Jordanek Z., Dudoń A., Borkowski J., Analiza istniejącej oferty turystycznej; charakterystyka segmentów rynku, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, www.babiagora.eu, dostęp 20.05.2012.
 2. Gralak K., Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, w: Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnej turystyki, red. I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 3. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008.
 4. Kiryluk H., Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2005.
 5. Mongiałło M., Zajkowski K., Turystyka jako szansa rozwoju lokalnego, "Prawo i Polityka", www.prawoipolityka.friko.pl, dostęp 20.05.2012.
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie turystyki i rozwoju (2004/2212 (INI)) P6-TA (2005) 0337.
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 2268, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity DzU 2008, nr 25, poz. 150, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, tekst jednolity DzU 2009, nr 151, poz. 1220, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU 2003, nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jednolity DzU 2012, poz. 406.
 14. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU 2009, nr 62, poz. 504, z późn. zm.
 15. www.mapadotacji.gov.pl, dostęp 20.05.2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu