BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Miasto przedsiębiorcze i innowacyjne w regionie
Innovativeness and Innovativecities in the Marketing Strategy of Settlements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 323-346, bibliogr. 33 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Przedsiębiorczość regionalna, Miasto
Regional innovation, Regional entrepreneurship, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autora było wskazanie roli aktywności marketingowej miast i regionów w kształtowaniu mentalnego obrazu własnego, który zagwarantuje mu silną pozycję konkurencyjną na rynku, opartą na innowacyjności jednostki. Tak ukształtowany obraz inicjatorów odpowiednich przedsięwzięć marketingowych jest unikatowy i wyjątkowy. Image to marketingowy wizerunek miasta lub regionu, odzwierciedlający ich innowacyjny charakter. Kompleks działań marketingowych, który ostatecznie tworzy właściwy i oczekiwany wizerunek jednostek terytorialnych, bywa określany terminem "pozycjonowanie". Wiąże się to bowiem ze specyficznym umiejscowieniem jednostki w umysłach różnych grup docelowych, z jej postrzeganiem i kojarzeniem z celowo komunikowanymi cechami - kryteriami pozycjonowania. (abstrakt oryginalny)

This article focuses attention on innovation as a contemporary characteristic of settlements and as a major deciding factor in the creation of a city's desired image. The author herein approaches the matter of the positioning of cities from the view of their potential for innovation. He therefore undertakes a detailed characterization of the structural and functional features of an innovative city as a consequence of the specific composition of attributes included in the "3 I" formula, i.e. - Intellect, Infrastructure and Institutions. An important approach in this discourse is the author's innovative proposition of considering the process of the transformation of contemporary cities in accordance with the spiral cycle of development - from traditional town to innovative city - through the phases of the entrepreneurial city, the learning city to the creative city. This paper highlights the dynamic influence of the innovative city on other cities as well as the entire region through the process of the diffusion of innovation. The author draws attention to the possible existence of a dissonance between the actual and forecast (planned) ineffectiveness of a city. This paper proposes a draft mental perception map of a city against the backdrop of competing cities using synthetic characteristics of innovation as a procedural graphic basis for the entire strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arogyaswamy B., Nowak A., Innowacje społeczne i technologiczne, "Problemy Zarządzania" 2009, nr 2.
 2. Czy miasto jest organizacją przedsiębiorczą?, rozmowa z dr. A. Kajumulo-Tibaijuka, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 2.
 3. Domański R., Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, CXXXIX, Warszawa 2000.
 4. Domański R., Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy - wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego, "Przegląd Geograficzny" 2005, 77, z. 2.
 5. Fazlagic J.A., Pomiar kapitału intelektualnego miasta, "Problemy Jakości" 2008, nr 5.
 6. Florida R., Cities and the Creative Class, New York-London 2005.
 7. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 8. Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K., The University and the Creative Economy, www.creativeclass.org, dostęp 24.05.2012.
 9. Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. Hoyman M., Faricy Ch., It Takes a Village. A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories, "Urban Affairs Review" 2009, 44.
 11. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 12. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 13. Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, Metody, Badania, Warszawa 2009.
 14. Kasprzak W.A., Ocena projektów w badań i innowacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 15. Klasik A., Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacyjny aglomeracji miejskich, w: Mechanizmy i uwarunkowania budowy konkurencyjności miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Opole 2008.
 16. Komorowski J., Idea sieci we współczesnym modelu funkcjonowania wielkich miast w przestrzeni globalnej, "Przegląd Geograficzny" 2005, 77, z. 4.
 17. Komorowski J., Marketing a potrzeba sukcesu miasta, "Przegląd Geograficzny" 1998, z. 3-4.
 18. Kopel A., Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, "Zarządzanie i Marketing" 2007, nr 1.
 19. Kotler Ph., Marketing, wyd. XI, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 20. Kozłowski J., Twórczość, innowacje, badania i polityka: kilka słów o wzajemnym związku pojęć, w: Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 21. Kreatywne miasta i aglomeracje - studia przypadków, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 22. Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
 23. Regulski J., Rozwój miast w Polski, PWN, Warszawa 1980.
 24. Ries A., Trout J., Positioning. The Battle for YourMind, McGraw+Hill, New York 2001.
 25. Scott J.A., Creative Cities: ConceptualIssues and Policy Questions, "Journal of Urban Affairs" 2006.
 26. Słodczyk J., Szafranek E., Ocena kreatywności i atrakcyjności miasta. Przypadek Opola, w: Kreatywne miasta i aglomeracje - studia przypadków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adameckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 27. Strużycki M., Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa 2006.
 28. Szepelska A., Kapitał ludzki a rozwój regionalny, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 12.
 29. Szromnik A., Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 7-8.
 30. Szromnik A., Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 10.
 31. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 32. Tarka D., Problemy pomiaru rozwoju miasta na przykładzie Białegostoku, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 7.
 33. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu