BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problem własności przedsiębiorstw w kształtowaniu innowacyjności regionów w Polsce
Problem of Size and Equity Own of Enterprises for Innovation Activity in Regional Industry Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 347-357, bibliogr. 16 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Innowacyjność regionu, Przedsiębiorstwo
Innovation potential, Regional innovation, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem badania była próba ustalenia wpływu wielkości i struktury własności przedsiębiorstw na ich potencjał innowacyjny w obrębie regionalnych systemów przemysłowych, a co za tym idzie, określenie modelowej struktury regionalnego systemu innowacji uwzględniającego specyfikę Polski i jej regionów. Przedstawione efekty to jedynie część wniosków uzyskanych w wyniku prowadzonych analiz. Badaniami objęto następujące odmienne przypadki województwa: mazowieckiego, lubuskiego i podlaskiego. Kwestionariusz ankietowy grupie 1919 podmiotów przemysłowych, wyselekcjonowanych z regionów według następującej struktury: 213 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, duże - 134, średnie - 452, małe - 690, mikroprzedsiębiorstwa - 643.(fragment tekstu)

In transitions countries firms' size and equity property flown on economy processes, including innovation activity in industry. Driven researches show that the key to accelerate economy development is a technology transfer from foreign countries. Implementing of new solutions depends on medium and large organizations, rather than micro and small. Traditional micro and small regional enterprises feature a low level of taking up risks capability. An innovation activity in industry systems grows up during a time flow, but only in a small domestic enterprises, and it's similar to their foreign and larger competitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeitplätze. Innovationspolitik. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologii, Druck punkt Offset GmbH. Bergheim 2002.
 2. Capello R., Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Collective Learning Process, "Regional Studiem" 1999, No. 33.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Edquist Ch., McKelvey M., Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 5. Frenkel A., Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, "European Planning Studies" 2003, Vol. 11, No. 2.
 6. Huggins R., Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking, paper prepared for the Regional Studies Association Conference on Regional Futures: Past and Present, East and West, Mass. Gothenburg 1995.
 7. Jasiński A.H., Narodowy system innowacji w Polsce, w: Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 8. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. B.A. Lundvall, Pinter, London 1992.
 10. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicynej w Katowicach, Katowice 1998.
 11. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Paryż 2005.
 12. Reid A., Industrial policy in Wallonia: A rupture with the past?, "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 2.
 13. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 14. Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy rozwoju, case nr 60, Warszawa 2005.
 15. Stanisz A., Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
 16. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu