BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka), Rosiński Paweł (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rozwój sklepów internetowych w Polsce w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego
Development of Online Shops in Poland in a Global Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 359-373, bibliogr. 14 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Handel elektroniczny, Kryzys gospodarczy
Internet shopping, e-commerce, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja tezy, że wpływ kryzysu gospodarczego na rozwój polskiego handlu w Internecie jest niewielki. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych i raportów, sytuacji na rynku e-commerce. Ponadto podano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2010 roku we współpracy z firmą Internet Standard. Kwestionariusz składający się ponad 40 pytań przesłano do ponad 7 tysięcy sklepów internetowych, lecz uzyskano około 400 odpowiedzi.(fragment tekstu)

This publication focuses on the topic, which is now one of the most popular topics among Internet users - e-commerce. The study provides information on the e-commerce and the development of e-commerce during the current economic crisis. The Internet is systematically evolving medium. Internet strongly influenced the behavior of its users. Currently, the Internet has also become one of the most effective distribution channels Polish trade, which are the most popular form of online shops and auction platforms. E-commerce is one of the few developing market independently of new barriers. In the future, you can expect the further intensive development of e-commerce, especially in the Polish market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.
 2. Grandys A.J., Marketing i technologia informacyjna, Akademickie Centrum Graficzno- -Marketingowe Lodart SA, Łódź 2000.
 3. Internet Standard. E-commerce 2011, www.internetstandard.pl.
 4. Karwatka T., Usability w e-biznesie, Helion, Gliwice 2009.
 5. Karwatka T., Sadulski D., E-commerce, proste odpowiedzi na trudne pytania, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 6. Kępa L., Tomasik P., Dobrzyński S., Bezpieczeństwo systemu e-commerce, Helion, Gliwice 2012.
 7. Konkol S., Marketing mobilny, OnePress, Gliwice 2010.
 8. Łebkowski M., E-wizerunek, internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Helion, Gliwice 2009.
 9. Narodowy Bank Polski, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, 2009, www. nbp.pl.
 10. Rozmiarek J., e-sklep biznes na kryzys, KiW, Warszawa 2010.
 11. Ruszczyk Z., Internet w biznesie, Zakłady Graficzne Atext SA, Gdańsk 1997.
 12. Shih C., Era Facebooka, Helion, Gliwice 2012.
 13. Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum, Wrocław 2001.
 14. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, GUS, Warszawa 2008-2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu