BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wallis Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ technologii informacyjnych na przedsiębiorczość
TheII Impact of Information Technology on Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 375-386, bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Przedsiębiorczość
Information and Communication Technology (ICT), Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na aplikacjach wspomaganych komputerowo. Technologie informacyjne to zespół środków, takich jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne, sieci komputerowe i oprogramowanie oraz telekomunikacja, które służą do posługiwania się informacją. Technologie informacyjne (IT) to pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie informacji wokalnych, graficznych, danych tekstowych i liczbowych w mikroelektronice oparte na połączeniu informatyki i telekomunikacji. Technologie te nadal się rozwijają, występując między innymi w zarządzaniu danymi, siecią, bazą danych i oprogramowaniu.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to identify the impact of information technologies on entrepreneurship. Entrepreneurship is a characteristic of entrepreneurs and enterprises and is associated with the possession of certain qualities such as initiative, agility, enterprising spirit, resourcefulness. It is also a specific process of management which consists in organizing and running business, and taking the risk involved. Entrepreneurs (managers) need information to coordinate the various areas of the business efficiently and effectively. It is provided by the information system built on the information technologies. Constantly evolving information technologies are a great support for entrepreneurship. The huge advances in information and communication technology affect the conduct of business and management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 2. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 3. Helionica sieciowa encyklopedia informatyki, http://encyklopedia.helion.pl/index.php/ System_dziedzinowy, dostęp11.08.2010.
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor, dostęp 25.03.2011.
 5. Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004.
 6. Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005.
 7. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005.
 8. Michalski E., Zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 9. Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 11. Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, red. J. Targalski, A. Francik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Przedsiębiorczość internetowa, red. M. Łoboda, R. Mącik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 13. Rutkowski I., Marketingowe systemy informacyjne w handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 14. Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003.
 15. www.gim13sosnowiec.cal.pl/strony_pliki/wspominamy/hst/strony/ artykuly/procesor.html, dostęp 25.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu