BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśnicki Bogusz (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Strategia rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego w aspekcie współpracy klastrowej
Strategy For The Development Of The West Pomeranian Maritime Economy In Terms Of Cluster Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 365-380, bibliogr.9 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Gospodarka morska, Porty morskie
Business cluster, Maritime economy, Seaports
Uwagi
summ.
Abstrakt
Województwo zachodniopomorskie z racji swojej lokalizacji i wynikających z niej uwarunkowań gospodarczych jest jednym z dwóch regionów Polski czerpiących największe korzyści z dostępu do morza. Przekłada się to na rozwój przedsiębiorstw i instytucji zaliczanych do tak zwanych obszarów gospodarki morskiej. Podmioty te, zajmujące się produkcją i usługami związanymi z portami, transportem morskim i rybołówstwem, w większości przeżywają od końca pierwszej dekady XXI wieku głęboki kryzys gospodarczy. Wynika to w dużej mierze z recesji na rynkach światowych, spadku produkcji i handlu międzynarodowego przekładających się na niekorzystne zmiany na rynku żeglugowym. Nowe strategie gospodarcze i logistyczne skutkują przeniesieniem produkcji stoczniowej do krajów azjatyckich, eksploatacją coraz większych statków oceanicznych i marginalizacją małych i przestarzałych technologicznie portów morskich. (fragment tekstu)

The article explains the temporary concept of maritime economy, and defines the areas of maritime economy. The status of the maritime economy in the West Pomeranian Voivodeship and socio-economic determinants of its further development are described. Later in the author gives the strategic objectives for the maritime industry to 2015 and explains the role of clusters in the implementation of these objectives. Article ends with conclusions relating to the factors affecting the efficiency of the West Pomeranian marine clusters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kierunki rozwoju klastrów w Polsce - Koncepcja klastra, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (18.07.2012).
  2. Klastry w województwie zachodniopomorskim, PARP, Warszawa 2010.
  3. Niebieska Księga - Zintegrowana polityka morska, COM (2007) 575.
  4. Scenarios and drivers for sustainable growth from the oceans, seas and coasts, Official Journal S99, 22.05.2010.
  5. Strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej do roku 2015, Rada Ministrów, 11.10. 2005.
  6. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2010.
  7. Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015, aktualizacja programu wojewódzkiego, UMWZ , Szczecin 2010.
  8. Transport - wyniki działalności w 2005-2010 r., GUS , Warszawa 2005-2010.
  9. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i S amorządności, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu