BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kiba-Janiak Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój europejskich centrów i k lastrów logistycznych na podstawie doświadczeń hiszpańskich
The developmen t of European lo gis tics cen ters and cl usters based on the Spanish experience
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 397-415, bibliogr.24 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Logistyka
Business cluster, Logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inicjatywa powstawania klastrów na rzecz współpracy przedsiębiorstw z jednej branży nie jest nowa. Przykłady skutecznego współdziałania gospodarczego wielu lokalnych przedsiębiorców o podobnej specjalizacji znane są od czasów starożytnych1. Natomiast teoretyczne podwaliny na temat istoty, zasad funkcjonowania i znaczenia klastrów w rozwoju społeczno-gospodarczym miast i regionów powstały znacznie później. Jednym z prekursorów wskazującym na istotę i ekonomiczne korzyści lokalnego współdziałania firm, które wynikają z możliwości podziału pracy i wiedzy, dostępności wyspecjalizowanej siły roboczej oraz wspólnej bazy dostaw. był A. Marshall. (abstrakt oryginalny)

In this paper there has been presented the role of clusters and logistics centers in the socio-economic development of regions and European cities. The Authors presented the recommendations and made an attempt to formulate practical recommendations for the construction of logistics centers and their operation within the cluster organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Feldman M.P., Innovative Cluster and the Industry Life Cycle, "Review of Industrial Organisation" 1996.
 2. Austrian Z., Cluster Case Studies: The Marriage of Quantitative and Qualitative Information for Action, "Economic Development Quarterly" 2000.
 3. Bellandi M., Industrial clusters and districts in the new economy: some perspectives and cases, w: Urban and Regional Prosperity in a G lobalised New Economy, red. R. Sugden i inni, Cheltenham, UK , Northampton, US A, E. Elgar 2003.
 4. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 5. Borras S., Tsagdis D., Polityki klastrowe w E uropie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, PARP 2011.
 6. Brodzicki T., Klaster LTD w woj. pomorskim. Potencjał i perspektywy rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 7. Cluster Report 4: Logistics and Goods Distribution, McDonald M., Hall R., Hickford A., Sammer G., Roider O., Klementschitz R., Civitas 2010.
 8. Clustering and City Competitiveness - an Introduction, EUR OCITIES Clusters Working Group 2009.
 9. Elsner W., Regional Service Clusters and Networks. Two Approaches to Empirical Identification and Development. The Case of Logistics in the German Port City-States Hamburg and Bremen, University of Bremen, Discussion-Papers Series, No. 006, Bremen 2008.
 10. European Cluster Observatory, www.clusterobservatory.eu.
 11. Fechner I., Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, Transport, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 2010.
 12. Logistyka, red. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 13. Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1920.
 14. Orsenigo L., Clusters and Clustering: Stylized Facts, Issues, and Theories, w: P. Braunerhjelm, M. Feldman, Cluster Genesis. Technology-Based Industrial Development, Oxford, New York, Oxford University Press 2006.
 15. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, ILIM, Poznań 2001.
 16. Porter M., Porter o konkurencji, PWN , Warszawa 2001.
 17. Porter M.E., Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review1998.
 18. Rydzkowski W., Usługi Logistyczne, Biblioteka Logistyka, ILIM, Poznań 2004.
 19. Sheffi Y., Logistics Intensive Clusters: Global Competitiveness and Regional Growth, Regional Science Association Annual Conference, Denver, CO 2010, November 11.
 20. Sölvell'a O., Clusters - Balancing Evolutionary and Constructive Forces, Stockholm: Ivory Tower Publishers, w Clustering and City Competitiveness - an Introduction, EUR OCITIES Clusters Working Group 2009.
 21. Steiner M., The Discreet Charm of Clusters: An Introduction, w: Clusters and Regional Specialisation. On Geography, Technology and Networks, red. M. Steiner, London, Pion 1998.
 22. W kierunku światowej klasy klastrów w U nii Europejskiej, Komisja Europejska, COM (2008) 652, Bruksela 2008.
 23. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE , Warszawa 2010.
 24. Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu