BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka Magdalena (VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu)
Tytuł
Promocja powiatu szydłowieckiego przez produkt turystyczny - wydarzenie
Promotion Of The District Szydłowiecki Through The Tourist Product - Event
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 161-172, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Promocja, Produkt, Produkt turystyczny
Promotion, Product, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
System promocji jest pewnego rodzaju osnową w systemie komunikowania się z rynkiem. W systemie tym informacje przebiegają dwukierunkowo. Narzędziami komunikacji z rynkiem są wszystkie elementy kompozycji marketingowej oraz różne sposoby bezpośredniego i pośredniego aktywizowania sprzedaży. Promocja może być nastawiona na cele długofalowe bądź doraźne. Stanowi ona ważne narzędzie walki z konkurencją. Przedsiębiorstwo propagując własną ofertę, dąży do zdobycia na rynku jak najmocniejszej pozycji. Obecna i spodziewana konkurencja jest jednym z głównych wyznaczników koncepcji promocji oraz niezbędnych ku temu nakładów finansowych. Promocja skierowana do poszczególnych segmentów rynku, opracowana z myślą o ich potrzebach i wymaganiach, jest bardziej skuteczna od kampanii adresowanych do masowego odbiorcy. Istotą wszystkich działań promocyjnych jest doprowadzenie do pozytywnego odczytania przez odbiorców informacji zakodowanych w przekazie. Poprzez promocję eksponuje się atuty powiatu i produktu oraz zachęca do zakupu określonych produktów. (fragment tekstu)

An evaluation of the promotion of the district is a purpose of the article szydłowieckiego through the tourist product - event. In order to determine differences in evaluations of the promotion they applied 5-gradual Likerta ordinal scale. On the basis of the results of the dispatched questionnaire form to visiting the district referring opinions are being presented to such a form of the promotion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Briggs, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2003, s. 90-91.
  2. J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa, 1999, s. 145
  3. A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008, s. 34-41.
  4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
  5. E.R. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 191-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu