BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszka Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Produkt turystyki kulturowej parku krajobrazowego Puszcza Zielonka pod Poznaniem
A Cultural Tourism Product Of The Zielonka Forest Landscape Park Near Poznań
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 173-185, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Turystyka kulturowa, Produkt turystyczny
Tourism development, Cultural tourism, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Parki krajobrazowe z racji chronionych walorów predysponowane są do prowadzenia działań z zakresu turystyki kulturowej (cyt. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju1). Aktywność taka jest więc wpisana ustawowo w działania zarządu (dyrekcji) parków. Istotne jest jednak, aby owo udostępnianie walorów przebiegało w sposób kontrolowany, aby udostępniano walory, które rzeczywiście mogą być interesujące dla odbiorcy, lub też aby umiejętnie ukształtowane, wyeksponowane i wypromowane - wzbudzały zainteresowanie turysty. Turystyka, zwłaszcza kulturowa, wymusza inwestowanie w dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.(fragment tekstu)

Endowed with protected resources, landscape parks are well-posed to engage in promoting cultural tourism. In fact, the law requires park managements to be involved in such promotion. It is essential to control access to the parks‟ attractions. The re-sources made available should be interesting to the visitor, skillfully managed, well shown and promoted to arouse tourists‟ interest. The aim of this paper is to identify the key cultural assets of the Zielonka Forest Landscape Park in the Wielkopolska Province, define cultural tourism products and find ways to make them available to tourists. To that end, stock has been taken of the cultural resources and compiled in a table. The resources were appraised differentially (underwent arbitrary evaluation). The list was then narrowed down by retaining the most valuable assets, best suited for cultural tour-ism purposes. Once assessed, the cultural resources were grouped by theme. A map was subsequently created of the cultural assets that can be used in developing a tourism product. Finally, cultural routes were marked out on that basis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880). Wyróżnienia autorki.
  2. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  3. Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 2001-2004, (proj. generalny: B. Raszka), mscr., Poznań.
  4. K.J. Hładynowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, w: Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, t. 12, red. F. Bujak, Lwów 1932, s. 1-256.
  5. P. Różycki, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, w: K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Wspólłczesne formy turystyki kulturowej, t. I, seria Monografie nr  391, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2009, s. 157-174.
  6. W. Kosiński, Turystyka kulturowa. Krajobraz kulturowy. Kultura międzyludzka, "Folia Turistica" 2004, nr 5, s. 7-27.
  7. W tym przypadku krajobraz rozumiany jest zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową (DzU z 2006 r. nr 14, poz. 98), jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i ludzkich.
  8. Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, 2001-2004, (proj. generalny: B. Raszka), mscr., Poznań.
  9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80 poz. 717) .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu