BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Teoretyczno-empiryczne aspekty związków potrzeb, popytu i konsumpcji w turystyce
Theoretical and Empirical Aspects of Relationships Between the Needs, Demand and Consumption in Tourism .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 125-137, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Turystyka, Konsumpcja, Popyt
Tourism, Consumption, Demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienia potrzeb, popytu i konsumpcji mają interdyscyplinarny charakter. Stanowią one przedmiot zainteresowania nauk: socjologii, psychologii, polityki społecznej, ekonomii. W artykule podjęto próbę syntetycznego scharakteryzowania w ujęciu literaturowo-empirycznym związków zachodzących pomiędzy potrzebami, popytem a konsumpcją w branży turystycznej. Turystyka bowiem oferuje dobra i usługi dla wielu jednostek i grup społecznych, których konsumpcja zdeterminowana jest wieloma czynnikami, w tym między innymi społeczno-ekonomicznymi i politycznymi. Celem niniejszego artykułu była również charakterystyka tendencji kierunków wyjazdów zagranicznych (popytu na te wyjazdy) realizowanych przez polskich turystów w ostatnich dwóch latach.(fragment tekstu)

This paper is of literature and empirical character and attempts to demonstrate the relationships between the needs, demand and consumption in the tourism sector. It presents the definitions of the needs from the standpoint of psychology, sociology, social policy and economics; the problems of the demand for tourist product and its consumption were also emphasized. Theoretical analysis was supported with the results of empirical studies. The final part of the study emphasizes the changing tendency of the demand for destinations of foreign trips among Polish tourists and stresses the individu-alization of the tourist offer, with the most significant role played not only by the Inter-net but also by the highlyqualified employees in travel agencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Gracz, T. Sankowski, Psychologia w rekreacji i turystyce, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001, s.107.
 2. Mikro i makroekonomia..., s. 76.
 3. B. Szatur-Jaworska, Diagnoza i diagnozowanie w polityce..., s. 114.
 4. D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 284.
 5. R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 46.
 6. R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2001, s. 26.
 7. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1998, s. 152.
 8. W. Kruczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 355.
 9. Mikro i makroekonomia, red. S. Marciniak, op. cit., s. 151.
 10. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.242.
 11. A. Grzeszak, Zarabianie na leniuchowaniu, "Polityka" nr 33 (2820) z dnia 10-16.08.2011, s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu