BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpara Krzysztof (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Wybrane przykłady nowych produktów i działań na rzecz rozwoju turystyki w otoczeniu zbiornika Myczkowieckiego w Bieszczadach
Chosen Examples Of New Products And Activities For Tourism Development Of Surrounding Of Myczkowiecki Reservoir In The Bieszczady Mountains
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 199-208, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Produkt, Produkt turystyczny
Tourism development, Product, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obszar województwa podkarpackiego charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi oraz znacznym potencjałem turystycznym. Jest to jeden z najczystszych regionów kraju, charakteryzujący się wysoką lesistością (36,8% - drugie miejsce w Polsce) i niską emisją pyłów (3,2 tys. ton/rok). Województwo wyróżnia również dogodne położenie komunikacyjne1. Do charakterystycznych cech ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego należą m.in.: - wyraźna sezonowość (ok. 60% ruchu koncentruje się w miesiącach letnich); - nierównomierne rozmieszczenie (głównym obszarem jego koncentracji są Bieszczady); - niewielki udział obcokrajowców w atrakcjach turystycznych (ok. 4%)2. (fragment tekstu)

Bieszczady Mountains are one of the most significant touristic areas in Podkarpacie. Here touristic traffic is mainly concentrated in the Bieszczady National Park and Solina Reservoir. It is characterized by significant seasonality and concentration, that is why there is a real need to extend touristic season and its deconcentration. Therefore, there is a necesity for creation of new and interesting tourism products. In 2008 at the vicinity of Myczkowiecki Reservoir the Ecomuseum "In the Beaver Land" was created. Here various initiatives aimed at enhancing the attractiveness of the region occures. Among them the most interesting are: Ecumenical Cultural Center in Myczkowce, Biblical Garden in Myczkowce and Bieszczadzkie Nordic Walking Cen-ter. These are tourism products on which appropriate forms of tourism could be devel-oped in accordance with the principles of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Szpara, M. Skała, Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpac-kim w latach 1989-2010, w: Warsztaty z Geografii Turyzmu, Turystyka polska w latach 1989-2009, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 67-80.
  2. M. Skała, K. Szpara, Ruch turystyczny w województwie podkarpackim, w: Walory ekolo-giczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, red. J.R. Rak, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 201-213.
  3. www.myczkowce.org.pl, 15 października 2011.
  4. www.myczkowce.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=68, 15.10.2011.
  5. www.ogrod-biblijny.pl, 20 października 2011.
  6. M. i S. Orłowscy, Myczkowce i okolice - Przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum "W Krainie Bobrów" i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Myczkowce 2011, s. 192.
  7. www.ekomuzea.pl, 4 listopada 2011.
  8. M. i S. Orłowscy, Myczkowce i okolice - Przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum "W Krainie Bobrów" i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Myczkowce 2011, s. 192.
  9. www.twojebieszczady.pl/uherce.php, 5.11.2011.
  10. www.wrota.podkarpackie.pl, 10.11.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu