BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Agroturystyka - od dywersyfikacji do repozycjonowania dzialalności gospodarstwa rolnego
Agritourism - From Diversification To Repositioning Of Agricultural Farm Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 211-221, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Agroturystyka
Agrotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Produkcja żywności i surowców do jej wytwarzania pozostaje bezalternatywną funkcją rolnictwa, pomimo tego że samo rolnictwo postrzegane jest coraz częściej jako branża schyłkowa. Niska opłacalność produkcji rolniczej zmusza rolników do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, sprzyja to takim zjawiskom, jak dywersyfikacja działalności gospodarstwa i wielozawodowość właścicieli gospodarstw. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego1 dywersyfikacja oznacza "różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej". W przypadku gospodarstw rolniczych dywersyfikacja daje możliwość zwiększania dochodu gospodarstwa poprzez aktywowanie niewykorzystanych dotychczas w działalności rolniczej wolnych zasobów czynników produkcji, a w szczególności zasobów pracy. Daje również możliwość poszukiwania lepszych, efektywniejszych zastosowań dla tych zasobów, które wykorzystywane w działalności rolniczej nie dają zadawalających efektów ekonomicznych. (fragment tekstu)

The above publication is an attempt to fill in the gap in the research on the impact of agritourism business on production activities conducted in a farm. Theoretical con-siderations have been expanded on the results of surveys conducted in 65 farms located in the area of the Polish Carpathians. The following elements prove that repositioning processes in the surveyed farms have been increasing in the consequence of diversification of farm activities: limiting the scale of agricultural production, divestments, adaptation of farm buildings for tourism, a greater interest in investment in agritourism activity than in agricultural activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 2007, s. 144.
  2. M. Błąd, Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych - istota, zakres i  uwarunkowania, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 1 (138), s. 104-123.
  3. M. Drzewiecki. Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2002, s. 41.
  4. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 103.
  5. Ok. 3% gospodarstw agroturystycznych tego obszaru zarejestrowanych w Instytucie Turystyki według danych na 2007 r.
  6. W. Sroka, T. Wojewodzic; Agroturystyka - panaceum na problemy rolnictwa, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 2010, z. 57, PAN, s. 44-45.
  7. T. Wojewodzic, Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 2 (147), s. 98-99.
  8. W literaturze przedmiotu określane jako dezinwestycje, np. Osbert-Pociecha (1996).
  9. C. Decker, R. van der Velden, Desinvestition von Unternehmensteilen aus der Sicht des Ressourcen- und Kompetenzansatzes, w: Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenzmana-gements, red. C. Burmann, J. Freiling, M. Hülsmann, M., Hrsg, , Wiesbaden 2006, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu