BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żemła Michał (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Szromek Adam R. (Politechnika Śląska)
Tytuł
Symptomy stronniczości turystów w ocenie atrakcyjności krajowej oferty turystycznej na przykładzie Polski i Czech
Symptoms of Bias of Poles and Czechs in the Evaluation of Domestic Tourist Offer on the Example of Polish and Czech .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 165-178, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Oferta turystyczna, Atrakcyjność turystyczna, Rozwój turystyki
Touring offer, Touristic attractiveness, Tourism development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Czechy
Poland, Czech Republic
Abstrakt
Turystyka krajowa pozostaje znacznym, ale i słabo zbadanym segmentem globalnego rynku turystycznego. Układ gromadzenia danych stosowany przez UNWTO, uzasadniony technicznymi możliwościami pomiaru oraz potrzebą odmiennej interpretacji wpływu gospodarczego wywołanego przez turystykę międzynarodową, ograniczony został do ruchu turystycznego o charakterze międzynarodowym. Także w pracach badawczych tematyka turystyki krajowej jest podejmowana stosunkowo rzadko. Tymczasem nawet pobieżna obserwacja rynkowej rzeczywistości lub podstawowych danych statystycznych oferowanych przez EUROSTAT pozwala dojść do wniosku, że dla wielu europejskich państw, w tym Polski, ruch turystyczny o charakterze krajowym posiada kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki.(fragment tekstu)

The paper deals with the topic of domestic tourism. The role of this kind of tourism and the need of thorough analysis of it is underlined. The main issue undertaken in the paper is the question how tourism estimate attractiveness of domestic offer. On the basis of research conducted on the sample of Polish and Czech students we found out that both groups evaluated tourism offer of chosen other European countries very similarly. Oppositely, a big difference was visible when comparing estimation of Polish and Czech offers. Polish offer was estimated much higher by Polish students and vice-versa. This difference was statistically significant. Concluding, some suggestions of reasons of found preference for domestic tourism are discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Wen, China's domestic tourism: impetus, development and trends, "Tourism Management" 1997, Vol. 18, No 8, s. 565-571; B. Wu, H. Zhu, X. Xu, Trends in China's domestic tour-ism development at the turn of the century, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2000, Vol. 12, No 5, s. 296-299.
  2. T. Huybers, Domestic tourism destination choices - a choice modelling analysis, "Inter-national Journal of Tourism Research" 2003, Vol. 5, No 6, s. 445-459; G. Athanasopoulos, R. Hyndman, Modelling and forecasting Australian domestic tourism, "Tourism Management" 2008, Vol. 29, No 1, s.19-31.
  3. S.F. Witt, D.G. Newbould, A.J. Watkins, Forecasting domestic tourism demand: applica-tion to Las Vegas Arrivals data, "Journal of Travel Research" 1992, Vol. 31, No 1, s. 36-41
  4. A. Ehrentraut, Heritage authenticity and domestic tourism in Japan, "Annals of Tourism Research" 1993, Vol. 20, No 2, s.262-278.
  5. G. Athanasopoulos, R. Hyndman, Modelling..., s. 20.
  6. A. Milman, A. Pizam, The role of awareness and familiarity with a destination: The Central Florida case, "Journal of Travel Research" 1989, Vol. 33, No 3; N Prebesen, Exploring tourists' image of a distant destination, "Tourism Management" 2007, Vol. 28, No 3.
  7. M. Żemła, Ośrodki narciarskie w Polsce cz. II. Raport z badań naukowych pracowników Katedry Turystyki, GWSH Katowice, Katowice 2006, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu