BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane problemy ochrony praw konsumenta na europejskim rynku turystycznym
Selected Problems of Consumer Rights Protection at the European Tourist Market .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 201-212, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Prawa konsumenta, Rynek turystyczny, Klient
Consumer law, Tourism market, Customer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specyfika rynku turystycznego i świadczonych na nim usług wymagają szczególnej ochrony konsumentów. Częste przypadki overbookingu stosowane przez linie lotnicze i obiekty hotelarskie, zjawisko timesharingu1 powodującego znaczne obciążenia finansowe konsumenta czy niedotrzymanie obiecanych warunków umownych zawartych w katalogach biur turystycznych - to tylko niektóre niebezpieczeństwa grożące klientom na rynku turystycznym. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, Unia Europejska, a w szczególności kraje członkowskie, próbują objąć klientów firm turystycznych szczególną ochroną, bowiem w procesie sprzedaży oferty turystycznej klient (turysta) przez wielu uważany jest za najsłabsze ogniwo całego mechanizmu. Bardzo często jest on narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa przy zakupie oferty turystycznej. Niebezpieczeństwa te wynikają m.in.: z dominującej pozycji przedsiębiorcy na rynku, braku dostatecznej informacji o ofercie, stosowania nieetycznych technik reklamowych, braku możliwości przetestowania kupowanej oferty czy też z chęci kupna oferty po bardzo korzystnej cenie, która następnie okazuje się tylko ceną częściową, nieobejmującą wszystkich kosztów.(fragment tekstu)

In the process of selling a tourist offer a client (tourist) is considered by many as the weakest element of an overall mechanism. Very often he/she is prone to many threats while purchasing a tourist offer. These threats result, among others, from the dominating position of a tourist company owner at the market, lack of sufficient information about an offer, applying unethical advertising techniques, lack of opportunities for testing the offer at purchase or due to the desire of buying an offer at a very attrac-tive price, which later turns out to be only a partial price and does not comprise all ele-ments of the offer. Therefore the consumer of tourist services requires certain protection. The European Union deals in the most drastic cases of violating consumer rights, by means of introducing into its legislation due regulations directed towards the protection of tourists against negative effects of timesharing, overbooking applied mainly by airlines, but also by hoteliers themselves due to insufficient information presented in catalogues offered by travel agencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu