BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa w wyjazdach turystycznych na przykładzie gospodarstw domowych emerytów
TheII Influence of Selected Factors on the Diversity of Participation in Tourist Trips Shows on the Example of Pensioners Households .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 227-241, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju turystyki, Turystyka, Aktywność turystyczna
Tourism development factor, Tourism, Tourist activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym problemem badania czynników determinujących aktywność turystyczną jest kwestia pomiaru, a największą trudność sprawia konieczność łącznego badania wielu uwarunkowań, które i tak zazwyczaj stanowią syntezę jeszcze większej liczby czynników. W takiej sytuacji szczególnej rangi nabiera kwestia doboru odpowiednich mierników opisujących te czynniki1. Według T. Żabińskiej badania konsumpcji turystycznej mogą być prowadzone dwoma sposobami2: pierwszy polega na studiowaniu wpływu konkretnego czynnika bez uwzględniania wpływu pozostałych uwarunkowań, natomiast drugi sposób badania determinant aktywności turystycznej polega na analizie wpływu całego zespołu czynników na badane zjawisko. Każdy z przedstawionych sposobów cechują zalety i wady, dlatego też najczęściej wykorzystuje się oba podejścia.(fragment tekstu)

The aim of article is to analyze the relationship between a one variable indicating the occurrence of a tourist trip and economic variables and socio-demographic characterizing by pensioners households in Poland. The information basis of research were sta-tistics data on tourist trips of households whose main source of income is retirement. They were taken from one survey research conducted 2009 by the Central Statistical Office on Tourism and leisure in the household. The inference basis for the importance of factors determining the occurrence of a tourist trip was the test of independence 2 and to estimate the logit model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie 56, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kra-ków 2009, s. 347-348.
  2. T. Żabińska, Podstawy i mechanizmy kształtowania konsumpcji usług turystycznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1990, s. 22.
  3. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
  4. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica Pl. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 279-283.
  5. R. Brudnicki, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 109; W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej..., s. 355.
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006, 2008, s. 371-383; J. Johnston, Econometric methods, Singapore 1991, s. 419-428.
  7. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, red. J. Kurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 58-61; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Kraków 2007, s. 217-255.
  8. Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński,Warszawa 2010, s. 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu