BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nicholls Richard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zagadnienie wieku w relacjach pomiędzy konsumentami usług
TheII Role of Age in Interactions Between Service Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 191-202, tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Konsument, Relacje z klientami, Konsumpcja usług
Consumer, Relationships with customers, Services consumption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badanie CCI z perspektywy starzenia się społeczeństwa jest obiecującym kierunkiem badawczym przyszłości. Należy bliżej przyjrzeć się takim kwe-stiom, jak teoria tożsamości społecznej czy teoria stereotypowania wiekowego, które pogłębiają rozumienie tego, w jaki sposób konsumenci postrzegają różnice wieku. Biorąc pod uwagę różnice w pozycji i sposobie traktowania ludzi starych na świecie, warto by również dokonać studium porównawczego CCI związanych z wiekiem w kulturach ludzi starych różniących się statusem społecznych i szacunkiem, jakim ich się darzy. Inny kierunek badań to studium usług skierowanych do ludzi starszych i jednocześnie przesyconych CCI, takich jak na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku. Interesujące byłoby też zbada-nie zagadnienia CCI w obrębie grupy starszych konsumentów. Można by na przykład sprawdzić, jak młodsza część grupy starszych konsumentów postrzega traktowanie ich na równi z osobami dużo starszymi.(fragment tekstu)

One of the most significant and challenging trends facing many countries is the rapid ageing of their population structure. Population ageing carries major implications for society. From a service management perspective the rising proportion of older con-sumers presents a number of vital challenges. These relate to issues such as how to design the service setting; how to introduce self-service technology; and how to prepare employees for interacting with older service consumers. Another important issue is how interactions between customers are influenced by age. The article examines the relevance of customer age to the customer-to-customer interaction (CCI) taking place in services. Drawing on the service management litera-ture, evidence concerning how service customers perceive other customers from differ-ent age groups is presented. Illustrations of age-related CCI are provided from a wide range of service industries, including retailing, tourism and leisure services. Approaches for managing interactions between customers from different age groups are discussed. Suggestions for further research into age and CCI are put forward.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Nicholls, Zarządzanie usługami, a starzejące się społeczeństwo, w: Zarządzanie orga-nizacjami usługowymi, red. K. Rogoziński, A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 2. E.J. Arnould, L.L. Price, River Magic: Extraordinary Experience and the Extended Ser-vice Encounter, "Journal of Consumer Research"1993, nr 20, s. 24-45.
 3. R. Schmidt, R. Sapsford, Issues of gender and servicescape: marketing UK public houses to women, "International Journal of Retail & Distribution Management" 1995, nr 23 (3), s. 34-40.
 4. R. Nicholls, Customer-to-customer interaction (CCI): a cross-cultural perspective, "In-ternational Journal of Contemporary Hospitality Management" 2011, nr 23 (2), s. 209-223.
 5. R. Nicholls, Interactions between Service Customers: Managing On-site Customer-to-Customer Interactions for Service Advantage, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2005.
 6. C.L. Martin, C.A. Pranter, Compatibility Management: Customer-to-Customer Relation-ships in Service Environments, "Journal of Services Marketing" 1989, nr 3, s. 5-15.
 7. R. Nicholls, New directions for customer-to-customer interaction research, "Journal of Services Marketing" 2010, nr 24 (1), s. 87-97.
 8. S.J. Grove, R.P. Fisk, The Impact of Other Customers on Service Experiences: A Critical Incident Examination of 'Getting Along', "Journal of Retailing" 1997, nr 73 (1), s. 63-85.
 9. M.V. Thakor, R. Suri, K. Saleh, Effects of service setting and other consumers' age on the service perceptions of young consumers, "Journal of Retailing" 2008, nr 84 (2), s. 137-149.
 10. E.M. Tauber, Why do people shop?, "Journal of Marketing" 1972, nr 36 (4), s. 46-49.
 11. H. Myers, M. Lumbers, Understanding older shoppers: a phenomenological investiga-tion, "Journal of Consumer Marketing" 2008, nr 25 (5), s. 294-301.
 12. R. Oldenburg, The Great Good Place, Marlowe, New York 1999, s. 16.
 13. M.S. Rosenbaum, Exploring the Social Supportive Role of Third Places in Consumers' Lives, "Journal of Service Research" 2006, nr 9 (1), s. 59-72.
 14. L. Meneely, A. Burns, C. Strugnell, Age associated changes in older consumers retail behaviour, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2009, nr 37 (12), s. 1041-1056.
 15. C. Hare, D. Kirk, T. Lang, The food shopping experience of older consumers in Scotland: critical incidents, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2001, nr 29 (1), s. 25-40.
 16. C.L. Martin, Consumer-to-consumer relationships: Satisfaction with other consumers' public behavior, "Journal of Consumer Affairs" 1996, nr 30 (1), s. 146-169.
 17. E. Day, M.R. Stafford, Age-Related Cues in Retail Services Advertising: Their Effects on Younger Consumers, "Journal of Retailing" 1997, nr 73 (2), s. 211-233.
 18. S. Hudson, Wooing zoomers: marketing to the mature traveler, "Marketing Intelligence and Planning" 2010, nr 28 (4), s. 444-461.
 19. K. Croucher, Making the case for retirement villages, Joseph Rowntree Foundation, York, UK 2006.
 20. E. Gummesson, Quality Management in Service Organizations, International Service Quality Association, St. Johns University, New York 1993, s. 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu