BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta-Olearnik Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Franchising jako strategia rozwoju przedsiębiorstw usługowych
Franchising a Service Companies Development Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 29-37, tab.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Franchising, Strategia rozwoju, Przedsiębiorstwo, Usługi
Franchising, Development strategy, Enterprises, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich kilku latach koncepcje rozwoju biznesu na zasadach franczyzowych okazały się skutecznym sposobem na przezwyciężenie spowolnienia gospodarczego w wielu branżach, w tym zwłaszcza szansą dla rozwoju firm usługowych na rynku krajowym, a także na wybranych rynkach zagranicznych. W trudnych, konkurencyjnych warunkach rynkowych sprawdzone koncepty biznesu okazały się bardziej bezpieczne dla inwestorów, a wzajemnej współpracy podmiotów rynkowych sprzyjały zwłaszcza profesjonalne umowy franczyzowe, odpowiednio dobrani i wyszkoleni franczyzobiorcy oraz zweryfikowane wcześniej na innych rynkach pomysły prowadzenia biznesu usługowego. Obserwacja zjawiska wskazuje, że obszar zagospodarowania dla sektora franczyzy w Polsce będzie się zwiększał w najbliższych latach, czego wymiernym dowodem stanie się przyrost ilości systemów franczyzowych w gospodarce, zwłaszcza w handlu i różnych rodzajach usług detalicznych (B2C) oraz biznesowych (B2B). Co ciekawe i warte podkreślenia, szczególnie dynamicznie powinny rozwijać się polskie systemy franczyzowe, które od kilku lat odnotowują większą dynamikę przyrostu w porównaniu z systemami zagranicznymi obecnymi w Polsce.(fragment tekstu)

This article describes the service companies development strategy named franchising. Most franchising chains in the service sector operate in the B2C market. Fast food restaurants, hairdressers, photos centres, hotels are well-known examples. Franchising now is more than an alternative and lowcost distribution channel in the service sector - it has become a major driving force in the globalization and internationalization of the service businesses(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akty prawne regulujące umowę franczyzową, http://franchising.pl/abc-franczyzy/278/aktyprawne- regulujace-umowe-franczyzowa (15.05.2011).
  2. http://profi tsystem.pl.
  3. Raport o franczyzie w Polsce w 2011 roku, Profi t system, Warszawa 2011, s. 22.
  4. Polska pizzeria w Irlandii, http://franchising.pl/artykul/6120/polska-pizzeria-irlandii/ 02.04.2010.
  5. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 121
  6. A. Zientarska, Franchising jako reguła prowadzenia biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 10;
  7. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005, s. 151-152;
  8. J.W. Wiktor, R. Oczkowska,A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008, s. 133-135
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu