BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ turystyki zagranicznej na dochody gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim
Interaction Between Tourism of Foreign and Household Income in Grandpoland Region .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 257-268, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Turystyka międzynarodowa, Dochody
International tourism, Income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważając skutki rozwoju turystyki dla obszaru recepcyjnego, należy zauważyć co najmniej kilka rodzajów efektów, a wśród nich: społeczne, kulturowe, przestrzenne, psychologiczne oraz ekonomiczne. Głównym czynnikiem determinującym skalę poszczególnych rodzajów oddziaływania jest ruch turystyczny, czyli "zjawisko społeczne polegające na czasowym i przestrzennym przemieszczaniu się ludzi do obszaru i miejscowości recepcji turystycznej (obszarów o występującej podaży dóbr komplementarnych), wynikające z dążenia do zaspokojenia potrzeb powszechnie uznawanych za turystyczne"1. Podmioty tego ruchu będące nośnikami potrzeb i popytu na dobra turystyczne2 traktuje się jako istotny czynnik rozwojowy będący źródłem także rozwoju gospodarczego badanej jednostki przestrzennej w określonym czasie. Oczywiste jest, że wpływ na rozwój będzie się zmieniał wraz ze zmianami skali ruchu turystycznego.(fragment tekstu)

The goals in this paper are to contribute an empirical study of foreign tourism demand impact on household income in Grandpoland region. On the basis of regional inputoutput table generated by using location quotient technique, the direct, indirect and induced effects on household income were derived.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kornak, Ekonomika turystyki, PWE, Warszawa 1979, s. 68.
  2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa 1998, s. 166.
  3. M. Thea Sinclar, A. Blake, G Sugiyarto, The Economics of Tourism w: red. C. Cooper, Aspects of Tourism, 8: Classic Reviews in Tourism, Channel View Publications, 2003, s.35.
  4. J.L. Crompton, Economic Impact Studies - Instruments for Political Shenanigans?, Jour-nal of Travel Research, 2006, 45, s.67.
  5. K. Corcoran, A. Allcock, T. Frost, L. Johnson, BTR Occasional Paper Number 28, Valuing Tourism: Methods and Techniques, Bureau of Tourism Research, Canberra 1999, s. 14.
  6. C. Cooper, J. Fletcher, A. Fall, D. Gilbert, S. Wanhill, Tourism, Principles and Practice. Third Edition, Pearson Education 2005, s. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu