BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałajewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji handlowych
Cultural Aspects of International Business Negotiations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 59-66
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Negocjacje handlowe, Negocjacje
Trade negotiations, Negotiations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie wzrasta aktywność gospodarcza na rynkach nie tylko krajowych, ale przede wszystkim zagranicznych. Powszechnym zjawiskiem jest ekspansja na nowe rynki zbytu, dzięki czemu zacieśnia się międzynarodowa współpraca, która z kolei prowadzi do utrwalenia wzajemnych powiązań gospodarczych. Wraz z postępującą globalizacją biznesu nasilają się kontakty międzynarodowe,w których negocjacje odgrywają coraz istotniejszą rolę. Warto zauważyć, że dotyczą one nie tylko aspektów ekonomicznych, ale także politycznych, kulturowych, etnicznych i ekologicznych. Współcześnie trudno przecenić rolę negocjacji. Negocjowanie to umiejętność mająca istotne znaczenie w procesie skutecznego osiągania celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Stopień jej opanowania ma duży wpływ na osiągane sukcesy osobiste i zawodowe. Współczesna negocjacja to wiedza, którą tworzyły i rozwijały całe pokolenia,to dorobek cywilizacji, zweryfikowany przez życie codzienne (gospodarcze,polityczne, społeczne)(fragment tekstu)

These article presents the introduction to negotiation theory. It lays out the analytical framework for understanding negotiations in general and international business relations in particular. It shows cultural aspects of business negotiations and presents the importance of cultural differences as a fundamental premise infl uencing all aspects of negotiations. Very important in negotiation is interpersonal communication. Communication processes, both verbal and nonverbal are critical to achieving goals and resolving conflicts. The article also shows that personality also plays a large role in negotiations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfl iktów, Poltex, Warszawa 2003, s. 147.
  2. B. Stępień, Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 69
  3. U. Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 11
  4. H.J. Brdulak, Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000, s. 16
  5. G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007, s. 352.
  6. E.M. Cenker, Negocjacje, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2002, s.198
  7. J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 11
  8. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 16.
  9. E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Warszawa 2000, s. 41.
  10. E. Pietkiewicz, Etykieta menedżera, czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, Warszawa 1990, s. 57-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu