BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Migracje ludności na tereny podmiejskie a rozwój usług w obszarach metropolitalnych w Polsce w latach 2000-2010
Migrations to Suburban Areas and Development of Services in Metropolitan Areas in Poland in Years 2000-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 203-216, rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Usługi, Migracja ludności, Wieś
Services, Population migration, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia wpływu suburbanizacji na przestrzenny rozwój sektora usług w Polsce. Analizie poddano wpływ migracji na rozwój gospodarczy, rynek pracy oraz liczbę podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)

The paper assess the impact of migration on development of services in the subur-ban areas of metropolitan regions in Poland. The study was conducted for the seven metropolitan areas for the years 2000-2010. As an area of study were chosen NUTS 3 subregions around the metropolitan city. There were analyzed changes in the share of services in gross value added, employment in services and the number of service opera-tors by NACE section. It has been shown relation between migration to suburban areas and the development of selected groups of services. The largest correlation was for non-market services. The counties located in the nearest distance from the city center, which also focused on migration from urban areas, were characterized by the biggest dynamics of development of services. Warsaw was the region with the highest dynamics of devel-opment, while cities like Szczecin and Lodz facing economic crisis, had smaller rate of growth than other metropolitan areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Beim, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Wydawnic-two Naukowe Bogucki, Poznań 2009.
  2. Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 1999.
  3. M. Rozkrut, Sektor usług w Polsce w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 211-218.
  4. E. Chilimoniuk-Przeździecka, Offshoring in business services sector over the business cycle: a case of growth of the international cooperation, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2011, nr 1, vol. 10, s. 7-19.
  5. T. Kosowski, Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regional-nych, Biuletyn Instytutu Geografii-Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny, nr 12, Poznań, 2010, s. 9-26.
  6. T. Tamaru, Suburbanisation, employment change, and comuting in Tallin metropolita area, "Environment and Planning A" 2005, vol. 37, s. 1669-1687.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu