BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim- wprowadzenie do problematyki
Costs in Hotel Enterprises - Chosen Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 79-87
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Koszty, Przedsiębiorstwo, Hotelarstwo
Costs, Enterprises, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób przebywających czasowo poza swoim gospodarstwem domowym1. Zaspokajanie tychże potrzeb odbywa się w wyniku konsumpcji usług hotelarskich, a przede wszystkim poprzez funkcjonowanie zróżnicowanej co do jakości i ilości bazy noclegowej, w której najważniejszą rolę odgrywają przedsiębiorstwa hotelarskie. Przedsiębiorstwa takie jako usługodawcy turystyczni muszą posiadać i utrzymywać (eksploatować) określoną oraz wyspecjalizowaną infrastrukturę techniczną i społeczną (budynki hotelowe wraz z odpowiednim zapleczem obsługowym), która w wyniku zapewnienia stałej gotowości do świadczenia usług hotelarskich generuje określone koszty eksploatacyjne, mające wpływ na końcowy wynik finansowy. Część tych kosztów jest niezależna od wielkości sprzedaży, co komplikuje problematykę ich zarządzania i prowadzonej działalności gospodarczej.(fragment tekstu)

The article presents problems connected with ways of hotel financial management Basic conditions of the development of contemporary hotel enterprises is creation a sustainable structure of activities costs. Most of this costs are constant and have a very high level. Thanks to the cost management hotel managers have knowledge to createnet profits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 10.
 2. W. Biczysko, R.W. Tauber, Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003, s. 38.
 3. A. Rzeczycka, Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 7.
 4. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa1994, s.19
 5. G. Konsewicz, J. Grafowski, Hotelarstwo. Część I. Wiadomości ogólne, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1990, s. 22.
 6. M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2010, s. 43.
 7. T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 230-236.
 8. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 44.
 9. R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWN, Warszawa 1999, s. 15.
 10. Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, Warszawa 2008, s. 258.
 11. C. Barrow, Zarządzanie finansami w małej fi rmie, Helion, Gliwice 2009, s. 125
 12. P. Zygarłowski, Jednolity system rachunkowości dla hoteli i restauracji, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 133-134
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu