BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targosz Radosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Możliwości realizacji potrzeb turystycznych przez osoby niepełnosprawne
Some Selected Problems of Disabled Tourists .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 307-318, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Ruch turystyczny
Tourism services, Tourist movement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podaż usług turystycznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest nadal w naszym kraju niezadowalająca, mimo że grupa ta stanowi blisko 11% społeczeństwa. Sytuacja ta nierzadko tłumaczona jest brakiem odpowiednio wysokiego popytu w tym zakresie, opłacalnego dla dokonywania kosztownych inwestycji przystosowujących miejsca pobytu dla osób z różnymi dysfunkcjami. Na wysokość popytu wpływa z jednej strony trudna sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych, często bezrobotnych lub zatrudnionych na niskopłatnych etatach, a z drugiej - subiektywne, zróżnicowane odczucie potrzeby poznawania i samorealizacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przezwyciężenia barier psychicznych.(fragment tekstu)

In this paper some selected problems of the touristic activities of disabled people are presented. The change of a disability interpretation as well as the most popular motives which inclined the people with different disabilities to leave their places of stay are considered. The analysis of some factors having the important effect on the security of people with impairments including physical, sensory and cognitive or developmental disabilities who decided to take part in individual or collective touristic journey is shown. Some activities connected with an improvement of the disabled tourists situation in our country are indicated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Stacharska-Targosz, Organizacja i finansowanie turystyki dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie, nr 8, Poznań 2007, s. 128.
  2. D. Szarkowicz, Ku bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych czyli o zmianę spojrzenia na ludzką niepełnosprawność, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak, AWF Poznań, Lublin-Poznań 2004, s. 262.
  3. M. Sokołowski, Kultura fizyczna a bezpieczeństwo człowieka, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy..., s.79.
  4. www.malopolska.pl/wrotamalopolski.
  5. Developing and introducing a New training approach in the tourism sector - "tourism for all" with DIADAs trained consultants, www.nieplnosprawni.pl/files/diada/newsletter.
  6. Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Akapit, Toruń 2003, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu