BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Smardz Anna (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Kluczowe kompetencje menedżera marketingu w kontekście wdrożenia ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
Marketing Manager's Key Competencies in the Context of the Implementation the National Qualifications Framework for Higher Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 101-110
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Menedżer, Marketing, Kwalifikacje menedżera, Szkolnictwo wyższe
Manager, Marketing, Managerial qualifications, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Menedżer marketingu, chcąc pracować na europejskim rynku pracy, oprócz praktycznej wiedzy specjalistycznej musi posiadać określone kompetencje, które są kluczowe dla rozwoju osobistego każdego człowieka. Unia Europejska w swojej strategii "uczenia się przez całe życie" sprecyzowała te kompetencje, będące zbiorem wiedzy, umiejętności i postaw(fragment tekstu)

Implementation of the National Qualifi cations Framework in Polish higher education will be resulted in international recognition of education, improving the quality of education and adapt skills of graduates to the labor market. The article describes Marketing manager's key competencies for use them in identifying the learning outcomes for the area of social sciences(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziennik Urzędowy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, L 394/10, PL 2006/962/WE.
  2. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifi kacji dla szkolnictwa wyższego, Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, październik 2010, s. 11.
  3. http://www.nauka.gov.pl/fi leadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_ KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifi kacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf (30.05.2011 r.).
  4. S. Sladek, Znaczenie kompetencji autokreacyjnych w procesie kształcenia akademickiego,
  5. Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s. 99.
  6. B.R. Kuc, M. Żemigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Helion, Gliwice 2010, s. 71-75, 195-196
  7. R.S. Bokacki, Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Wydawnictwo Kontekst HR Polska, Warszawa 2009, s. 12
  8. http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pl_PL(30.05.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu