BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stuss Magdalena M. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Outsourcing personalny w sektorze usług
HR Outsourcing in the Services Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 217-227, tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Outsourcing funkcji personalnej, Sektor usług
Human resources outsourcing, Services sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce outsourcing funkcji HR, mimo jeszcze niewielkiego udziału w rynku usług, zaczyna cieszyć się coraz większym powodzeniem. Z badań do roku 2007 wynika, że powszechnie stosowane na Zachodzie nowoczesne narzędzia rozwoju i szkoleń pracowników (np. mentoring, coaching menedżerski) były prawie zupełnie niedoceniane. Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami jest także wykorzystanie nowoczesnych techno-logii w ZZL. Inną kluczową kwestią jest konieczność analizy finansów i kosz-tów działań personalnych. Rozwój rynku usług outsourcingowych HR w Polsce będzie następował wraz z dalszym wzrostem inwestycji i napływem zagranicz-nych firm do kraju.(fragment tekstu)

The process of the economic globalization causes that the assimilation of innova-tive solutions within the framework of the personal function follow increasingly more quickly, changes happen both in enterprises of the services sector such as corporations working in several states, as and in small familial companies working on local markets. One ought to expect that the professionalization of the human resources management sooner or later will touch the most of companies. The range of solutions applied in the human resources management is enough ex-tensive that the success of the modern enterprise, in this also the services sector can depend from the decision: the traditional HR department the own department HR or the order of processes of the human resources management to external companies. Re-searchers indicate that the tempo and the scale of the adaptation of the work of person-nel departments to most current requirements successively will grow up. One of tools essential radical of the modification of the terms of the kilter of the organization happening under the development of the technique, processes of the globa-lization, the formation of network structural forms is etc. the HR outsourcing letting in the short period of time to give elasticity the human resources management across the application of the row of innovative solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Marciniak, Czy koniec HR?, http://ceo.cxo.pl, 12.01.2012.
  2. M. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 22.
  3. Secrets of HR outsourcing success: how to keep your retained organization from being left behind, Managed Business Process Services, październik 2009, s. 1.
  4. B. Remont, Outsourcing HR - moda czy tendencja biznesowa?, www.outsourcing.com.pl, 12.01.2012.
  5. S. Kanikuła, Nowe prądy HR, "Outsourcing Magazine", http://www.outsourcing.com.pl, 12.01.2012.
  6. Co polskie firmy wiedzą o outsourcingu HR? - raport z badania, http://www.bcc.com.pl, 12.01.2012.
  7. S. Augustyniak, Outsourcing zadań działu HR, http://ceo.cxo.pl/news, 12.01.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu