BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopka Dorota (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku), Sitniewska Julita (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku)
Tytuł
Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy urzędem a jego klientem (raport z badań w wybranych urzędach województwa dolnośląskiego)
Efficient and Effective Communication as an Element of Building Trust between the Government Office and the Client (Report on Sociological studies of selected Offices from the Dolnośląskie Voivodship)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 1-2, s. 107-121, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Urząd państwowy, Administracja publiczna
Self-government administration, Government offices, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
W artykule autorki wskazują na społeczne uwarunkowania efektywnego funkcjonowania administracji publicznej, podkreślając znaczenie pozytywnych relacji między urzędem a obywatelem. W opracowaniu przedstawiają raport z badań socjologicznych wybranych dziesięciu urzędów województwa dolnośląskiego. Głównym celem badania była analiza komunikacji wewnętrznej administracji i administracji z otoczeniem mającej na celu lepszą realizację zadań publicznych oraz wskazanie na te elementy działania, które urzędy powinny usprawnić w celu budowy zaufania społecznego, wizerunku kompetentnego urzędnika i przyjaznego urzędu. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authoresses indicate the social conditions for the effective functioning of public administration, emphasizing the importance of positive relations between the government office and the Citizen. They present a report on the sociological research of ten selected self-government offices in the Dolnośląskie Voivodship. The main objective of the study was to analyse the internal Communications within the administration and between the administration and the environment in order to better fulfil the public tasks and to specify those elements of activities which government offices should improve to build public confidence, an image of a competent official and a friendly authority. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Konopka, Zachowania patologiczne społecznie i dewiacyjne w administracji a zaufanie, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 268.
 2. F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997, s. 26. Por. A. Herman, Kilka refleksji na temat zaufania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009/1, s. 83-87.
 3. R. Putnam, R. Leonardi, R. Nanetti, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995, s. 168.
 4. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa 2007, s. 201.
 5. H. Fayol, Ogólne zasady administracji, w: J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw administracji. Wybór pism, Warszawa 1972.
 6. D. Konopka, J. Sitniewska, Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011/3, s. 37.
 7. R. Przybyszewski, K. Atamańczuk, Administracja publiczna w wymiarze społecznym i humanistycznym. Założenia, teraźniejszość i przyszłość, Toruń 2011, s. 6.
 8. A. Hirschman, Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic Discourse, w: D. Gambetta (red.), Trust. Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford 1988, s. 56.
 9. www.scribd.com; www.cbos.pl.
 10. www.newsweek.pl/a-po-co-to-iso,55565,1,1.html.
 11. http://prconsulting.com.pl/zarzadzanie-w-administracji-publicznej/.
 12. www.fundacjafcis.pl/icom-subsites-show-showArt=6.html#lHistoryIndex=2.
 13. T. Nam, Citizens' attitude toward Open Government and Government 2.0, "International Review of Administrative Science" 2012/2, s. 346-368.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu